Badania ankietowe nt."Jakość realizacji zajęć dydaktycznych"

Szanowni Studenci,

Uprzejmie przypominamy o badaniu ankietowym, nt. "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych" dostępnym w Uniwersyteckim Systamie Obsługi Studiów "USOSweb". Elektroniczny kwestionarusz ankiety dostępny będzie w systemie w dniach 19.06-30.09.2017.  i dotyczy oceny zajęć dydaktycznych realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017. Analiza wyników przeprowadzonych ankiet pozwoli na podejmowanie działań mających na celu zapewnienie możliwie najwyższej jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na naszym Uniwersytecie, dlatego też bardzo prosimy o poświęcenie czasu na wypełnienie udostępnionych Państwu w systemie USOSweb ankiet.

Link: https://usosweb.uwm.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()