Badania ankietowe „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Szanowni Studenci,

Informujemy, że zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 50/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych, w Uniwersytecie prowadzone są badania ankietowe „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Celem badania jest:

  • gromadzenie opinii na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych,
  • stosowanych form i metod kształcenia;
  • uzyskanie informacji na temat relacji interpersonalnych pomiędzy nauczycielem akademickim i interesariuszami procesu dydaktycznego oraz stosunku nauczyciela akademickiego do obowiązków.

Badania ankietowe służą również gromadzeniu opinii na temat sposobu realizacji danego przedmiotu, doboru treści i metod dydaktycznych oraz postawy nauczyciela akademickiego (komunikatywności, dyscypliny realizacji przedmiotu, etc.).

Procedurą objęte zostanły zajęcia dydaktyczne realizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.
Badanie prowadzone jest z wykorzystaniem ogólnouczelnianego elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszczonego w aplikacji USOSweb w terminie 15.06.2020 r. - 15.10.2020 r. Zakresem badania objęci są nauczyciele akademiccy, studenci wszystkich poziomów kształcenia i form studiów oraz doktoranci.

Prosimy o wypełnianie ankiet.