Badania ankietowe „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych”

Szanowni Studenci,

Przypominamy, że zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 50/2017 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych, w Uniwersytecie prowadzone są badania ankietowe „Jakość realizacji zajęć dydaktycznych” w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

Procedurą objęte są zajęcia dydaktyczne realizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020. Badanie przeprowadzone jest z wykorzystaniem ogólnouczelnianego elektronicznego kwestionariusza ankiety zamieszczonego w aplikacji USOSweb w terminie 07.01.2020 r. - 23.02.2020 r.

Zwracamy się z prośbą o wypełnianie ankiet.