18. OLSZTYŃSKIE DNI NAUKI I SZTUKI 23-25 WRZEŚNIA 2020 r.

W związku z rozpoczynającymi się przygotowaniami do kolejnej, 18-tej edycji Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy i aktywnego włączenia się w organizację tego przedsięwzięcia.

18. OLSZTYŃSKIE DNI NAUKI I SZTUKI będą odbywały się w dniach 23-25 WRZEŚNIA 2020 r.

Zgłaszanie propozycji zajęć będzie możliwe w dniach od 21 maja, od godziny 12:00 do 15 czerwca 2020 r. do godziny 12:00, wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego, dostępnego pod adresem: https://dninauki.uwm.edu.pl/formularz/odn/zgloszenie-imprezy .

Zgłoszenie zajęć wymaga założenia nowego konta, lub zalogowania, jeżeli konto już istnieje.

Tegoroczne wydarzenie będzie miało nieco odmienny charakter, ze względu na zagrożenie epidemiczne. Aby zminimalizować ryzyko, organizatorzy podjęli decyzję, aby zajęcia miały głównie formę zdalną, a tylko w przypadku spotkań w formie kameralnej (do 15 osób, z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa), będzie możliwe przeprowadzenie zajęć z bezpośrednim udziałem uczestników. Organizator zastrzega jednak, że forma tych zajęć może ulec zmianie, w zależności od aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia.

Realizację części zajęć zdalnych wesprą pracownicy TV Kortowo. Szczegóły ewentualnej współpracy będą ustalane w terminie późniejszym, po przeanalizowaniu Państwa zgłoszeń.

18. OLSZTYŃSKIE DNI NAUKI I SZTUKI będą miały miejsce w dniach 23-25 WRZEŚNIA 2020 r.

Koordynatorem Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki jest
Pani dr inż. Joanna Bondaruk-Przepióra

e-mail: joanna.bondaruk@uwm.edu.pl