Zalecenia i rekomendacje

Zalecenia i rekomendacje działań dla jednostek Uniwersytetu na rok akademicki 2021/2022 >>>

Analiza realizacji działań jednostek UWM w Olsztynie w zakresie doskonalenia funkcjonowania WSZJK (2020/2021) >>>

 

Zalecenia i rekomendacje działań dla jednostek Uniwersytetu na rok akademicki 2020/2021 >>>

Analiza realizacji działań jednostek UWM w Olsztynie w zakresie doskonalenia funkcjonowania WSZJK (2019/2020) >>>

 

Zalecenia i rekomendacje działań dla jednostek Uniwersytetu na rok akademicki 2019/2020 >>>

Analiza realizacji działań jednostek UWM w Olsztynie w zakresie doskonalenia funkcjonowania WSZJK (2018/2019) >>>

 

Zalecenia i rekomendacje działań dla jednostek Uniwersytetu na rok akademicki 2018/2019 >>

Analiza realizacji działań jednostek UWM w Olsztynie w zakresie doskonalenia funkcjonowania WSZJK (2017/2018) >>>

 

Zalecenia i rekomendacje działań dla jednostek Uniwersytetu na rok akademicki 2017/2018 >>>

Analiza realizacji działań jednostek UWM w Olsztynie w zakresie doskonalenia funkcjonowania WSZJK (2016/2017) >>>

 

Zalecenia i rekomendacje działań dla jednostek Uniwersytetu na rok akademicki 2016/2017 >>>

Analiza realizacji działań jednostek UWM w Olsztynie w zakresie doskonalenia funkcjonowania WSZJK (2015/2016) >>>

 

Zalecenia i rekomendacje działań dla jednostek Uniwersytetu na rok akademicki 2015/2016 >>>

Analiza realizacji działań jednostek UWM w Olsztynie w zakresie doskonalenia funkcjonowania WSZJK (2014/2015) >>> 

 

Zalecenia i rekomendacje działań dla jednostek Uniwersytetu na rok akademicki 2014/2015>>>

Analiza realizacji działań jednostek UWM w Olsztynie w zakresie doskonalenia funkcjonowania WSZJK (2013/2014) >>>

 

Zalecenia i rekomendacje działań dla jednostek Uniwersytetu na rok akademicki 2013/2014>>>

Analiza raportów samooceny jednostek UWM w Olsztynie (2012/2013) >>>