Dokumenty Systemu - Zapisy Jakości

Wzór - podstawowe informacje o tworzonym kierunku studiów >>>

 

Wzór - określanie efektów kształcenia >>>

Raport - Studia z perspektywy absolwenta (2016/2017) >>>

Raport - Losy zawodowe absolwenta 5 lat po ukończeniu studiów - rocznik 2012/2013 >>>

Zalecenia i rekomendacje działań dla jednostek Uniwersytetu na rok akademicki 2017/2018 >>>

Analiza realizacji działań jednostek UWM w Olsztynie w zakresie doskonalenia funkcjonowania WSZJK (2016/2017) >>>

Raport - Losy zawodowe absolwenta 3 lata po ukończeniu studiów - rocznik 2013/2014 >>>

Zalecenia i rekomendacje działań dla jednostek Uniwersytetu na rok akademicki 2016/2017 >>>

Analiza realizacji działań jednostek UWM w Olsztynie w zakresie doskonalenia funkcjonowania WSZJK (2015/2016) >>>

Raport - Losy zawodowe absolwenta 3 lata po ukończeniu studiów - rocznik 2012/2013 >>> 

Raport - Studia z perspektywy absolwenta (2014/2015) >>>

 

Zalecenia i rekomendacje działań dla jednostek Uniwersytetu na rok akademicki 2015/2016 >>>

Analiza realizacji działań jednostek UWM w Olsztynie w zakresie doskonalenia funkcjonowania WSZJK (2014/2015) >>> 

 

Raport - Studia z perspektywy absolwenta (2013/2014) >>>

Raport -  Opinie pracodawców o absolwentach UWM w Olsztynie (2015) >>>

 

Zalecenia i rekomendacje działań dla jednostek Uniwersytetu na rok akademicki 2014/2015>>>

Analiza realizacji działań jednostek UWM w Olsztynie w zakresie doskonalenia funkcjonowania WSZJK (2013/2014) >>>

 

Raport - Studia z perspektywy absolwenta (2012/2013) >>>

Raport Rzecznika Praw Absolwenta pt. "Akademickie Biura Karier w Polsce. Bieżąca działalność i możliwości rozwoju” >>>

 

Zalecenia i rekomendacje działań dla jednostek Uniwersytetu na rok akademicki 2013/2014>>>

Analiza raportów samooceny jednostek UWM w Olsztynie (2012/2013) >>>

 

Raport - Studia z perspektywy absolwenta (2011/2012) >>>

Raport -  Opinie pracodawców o absolwentach UWM w Olsztynie (2011/2012) >>>