Akty prawne

Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

Uchwały dotyczące efektów kształcenia na kierunkach realizowanych w Uniwersytecie:

Uchwały dotyczące zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim :

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: