Komitet Doradczy

Celem inicjowania kluczowych zadań programowych Izby Tradycji UWM w Olsztynie Rektor UWM Decyzją Nr 11/2013 z 4 lutego 2013 r. roku powołał Komitet Doradczy Izby Tradycji w składzie:

1)    prof. zw. dr hab. dr h.c. Jerzy Strzeżek - Przewodniczący

2)    dr inż. Włodzimierz Sebastyański

3)  doc. dr hab. Aleksander Wołos

4)    mgr inż. Henryk Akus

5)    mgr inż. Ewa Kazimierska-Burska - Sekretarz

6)    mgr inż. Jan Skamarski

7)    mgr inż. Jerzy Waluga

Komitet pełnił swoje funkcje w kadencji 2012-2016.