Pion Rektora

Rektor

prof. dr hab. Ryszard Górecki

Sekretariat rektoramgr inż. Halina Dembowska
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel: +48 89 523 33 85
fax: +48 89 523 33 30
e-mail: rektor@uwm.edu.pl

Dyrektor gabinetu rektora

 dr inż. Wiesław Jastrzębski

 


tel/fax: +48 89 523 36 46
e-mail: w.jastrzebski@uwm.edu.pl

Biuro Rektora

 

ul. Oczapowskiego 2,
10-719 Olsztyn

Kierownik

mgr Maria Sobczak
tel. +48 89 523 36 93,
fax: +48 89 524 51 41
e-mail: maria.sobczak@uwm.edu.pl

Główny specjalista

mgr inż. Halina Dembowska
tel. +48 89 523 33 30, +48 89 523 33 85
e-mail: hade@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr inż. Dorota Januszko
tel. +48 89 523 35 05, +48 89 523 33 12
e-mail: januszko@uwm.edu.pl

Specjalista

Teresa Zawada
tel. +48 89 523 37 05,
e-mail: zawada@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Małgorzata Klafft
tel. +48 89 523 49 88,
e-mail: margo@uwm.edu.pl

Specjalista

Zofia Morze
tel. +48 89 523 35 67,
e-mail: zmorze@uwm.edu.pl

Starszy referent

mgr Aleksandra Wilczyńska
tel. +48 89 523 36 47,
e-mail: aleksandra.wilczynska@uwm.edu.pl

Starszy referent

Teresa  Kowalewicz
tel. +48 89 523 44 66
e-mail: teresak@uwm.edu.pl

Redaktor

Zofia Konopka
tel: +48 89 524 51 44
e-mail: zofia.konopka@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Małgorzata Berdzik-Pampuch
tel: +48 89 524 52 46
e-mail: m.berdzik-pampuch@uwm.edu.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel./fax: +48 89 524 51 44,
e-mail: bip@uwm.edu.pl

Redaktor

Zofia Konopka
tel: +48 89 524 51 44
e-mail: zofia.konopka@uwm.edu.pl

Audytor wewnętrzny

 

mgr Jadwiga Wajszczyk-Niemiec
tel. +48 89 523 35 96
e-mail: jwn@uwm.edu.pl

Stanowisko ds. Obsługi Prawnej

 Radca prawny

mgr Izabela Bagińska
tel. +48 89 524 52 46

ul. Oczapowskiego 2,
10-719 Olsztyn

izabela.baginska@uwm.edu.pl

Radca prawny

mgr Adrian Horodecki
tel. +48 89 524 52 46

ul. Oczapowskiego 2,
10-719 Olsztyn

adrian.horodecki@uwm.edu.pl

Radca prawny

mgr Marta Ćwiekowska
tel. +48 89 524 52 46

ul. Oczapowskiego 2,
10-719 Olsztyn

marta.cwiekowska@uwm.edu.pl

Rzecznik Patentowy

 

ul. Jana Heweliusza 12, 10-724 Olsztyn
www: www.uwm.edu.pl/rzecznikpatentowy/

 

inż. Izabella Raniszewska
tel. +48 89 523 32 23
e-mail: izaran@uwm.edu.pl

Zespół Kontroli Wewnętrznej

 

ul. Romana Prawocheńskiego 9
10-719 Olsztyn

Główny specjalista

mgr Andrzej Góźdź
tel. +48 89 523 38 98

e-mail: andrzej.gozdz@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Ewa Skowrońska
tel. +48 89 523 34 52
e-mail: ewa.skowronska@uw.edu.pl


Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

 

ul. Romana Prawocheńskiego 19, 10-720 Olsztyn

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

mgr Anna Stachurska
tel. +48 89 523 36 06
e-mail: ast@uwm.edu.pl

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

ul. Heweliusza 10/105, 10-724 Olsztyn
tel. +48 89 523 33 18
e-mail: andrzej.urbaniak@uwm.edu.pl
www: www.uwm.edu.pl/bhp/

Kierownik

inż. Andrzej Urbaniak
tel. +48 89 523 45 18

Starszy specjalista

mgr inż. Marta Rojewska-Narkowicz
tel. +48 89 523 33 18

Główny specjalista

mgr Krzysztof Nowicki
tel. +48 89 523 33 18

Główny specjalista

mgr inż. Mieczysław Grzyb
tel. +48 89 523 33 18

Specjalista

mgr inż. Kazimierz Konowalski
tel. +48 89 523 33 18

Starszy inspektor

mgr inż. Katarzyna Akus
tel. +48 89 523 33 18

Szpital Uniwersytecki z Przychodnią SP ZOZ
Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

 

ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn
tel. +48 89 524 53 50
fax. +48 89 541 30 93
email: kancelaria.szpital@uwm.edu.pl

Dyrektor Szpitala

lek. stom. Leszek Dudziński

Koordynator ds. lecznictwa

lek. med. Sławomir Ogórek

Z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa

dr n. med. Ewa Kupcewicz

 Z-ca dyrektora ds. zarządzania i systemówMirosław Kochański