Pion Rektora

Rektor

dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

Sekretariat rektoramgr Aldona Stec
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel: +48 89 523 33 85
fax: +48 89 523 33 30
e-mail: rektor@uwm.edu.pl

Dyrektor gabinetu rektora

 dr inż. Wiesław Jastrzębski

 


tel/fax: +48 89 523 36 46
e-mail: w.jastrzebski@uwm.edu.pl

Biuro Rektora

 

ul. Oczapowskiego 2,
10-719 Olsztyn

Kierownik

mgr Maria Sobczak
tel. +48 89 523 36 93,
fax: +48 89 524 51 41
e-mail: maria.sobczak@uwm.edu.pl

Główny specjalista

mgr inż. Halina Dembowska
tel. +48 89 523 34 60, +48 89 523 35 67
e-mail: hade@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr inż. Dorota Januszko
tel. +48 89 523 35 05, +48 89 523 33 12
e-mail: januszko@uwm.edu.pl

Specjalista

Teresa Zawada
tel. +48 89 523 37 05,
e-mail: zawada@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Małgorzata Klafft
tel. +48 89 523 49 88,
e-mail: margo@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Hanna Drączkowska
tel. +48 89 523 33 12,
e-mail: hanna.draczkowska@uwm.edu.pl

Starszy referent

mgr Aleksandra Wilczyńska
tel. +48 89 523 36 47,
e-mail: aleksandra.wilczynska@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr. Aldona Stec  
tel.  +48 89 523 33 30, +48 89 523 33 85
e-mail: aldona.kaminska@uwm.edu.pl

 

 
Redaktor

Zofia Konopka
tel: +48 89 524 51 44
e-mail: zofia.konopka@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Małgorzata Berdzik-Pampuch
tel: +48 89 524 52 46
e-mail: m.berdzik-pampuch@uwm.edu.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel./fax: +48 89 524 51 44,
e-mail: bip@uwm.edu.pl

Redaktor

Zofia Konopka
tel: +48 89 524 51 44
e-mail: zofia.konopka@uwm.edu.pl

Audytor wewnętrzny

 

mgr Jadwiga Wajszczyk-Niemiec
tel. +48 89 523 35 96
e-mail: jwn@uwm.edu.pl

Stanowisko ds. Obsługi Prawnej

 Radca prawny

mgr Izabela Bagińska
tel. +48 89 524 52 46

ul. Oczapowskiego 2,
10-719 Olsztyn

izabela.baginska@uwm.edu.pl

Radca prawny

mgr Adrian Horodecki
tel. +48 89 524 52 46

ul. Oczapowskiego 2,
10-719 Olsztyn

adrian.horodecki@uwm.edu.pl

Radca prawny

mgr Marta Ćwiekowska
tel. +48 89 524 52 46

ul. Oczapowskiego 2,
10-719 Olsztyn

marta.cwiekowska@uwm.edu.pl

Rzecznik Patentowy

 

ul. Jana Heweliusza 12, 10-724 Olsztyn
www: www.uwm.edu.pl/rzecznikpatentowy/

 

inż. Izabella Raniszewska
tel. +48 89 523 32 23
e-mail: izaran@uwm.edu.pl

Biuro Kontroli Wewnętrznej

 

ul. Prawocheńskiego 9, pok. 109,
10-719 Olsztyn

Kierownik

mgr Andrzej Góźdź
tel. +48 89 523 38 98
e-mail: andrzej.gozdz@uwm.edu.pl

Pracownicy:

mgr Marta Pikulińska
+48 89 523 34 52
e-mail: marta.pikulinska@uwm.edu.pl

 

mgr Jakub Goerick
+48 89 523 36 78
e-mail: jakub.goerick@uwm.edu.pl

 

mgr Damian Michalski
+48 89 524 65 93
e-mail: damian.michalski@uwm.edu.pl

 

mgr Grzegorz Krzyżanowski
+48 89 524 65 93
e-mail: grzegorz.krzyzanowski@uwm.edu.pl

Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

 

ul. Romana Prawocheńskiego 19, 10-720 Olsztyn

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

mgr Anna Stachurska
tel. +48 89 523 36 06
e-mail: ast@uwm.edu.pl

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

ul. Heweliusza 10/105, 10-724 Olsztyn
tel. +48 89 523 33 18
e-mail: andrzej.urbaniak@uwm.edu.pl
www: www.uwm.edu.pl/bhp/

Kierownik

inż. Andrzej Urbaniak
tel. +48 89 523 45 18

Starszy specjalista

mgr inż. Marta Rojewska-Narkowicz
tel. +48 89 523 33 18

Główny specjalista

mgr Krzysztof Nowicki
tel. +48 89 523 33 18

Główny specjalista

mgr inż. Mieczysław Grzyb
tel. +48 89 523 33 18

Specjalista

mgr inż. Kazimierz Konowalski
tel. +48 89 523 33 18

Starszy inspektor

mgr inż. Katarzyna Akus
tel. +48 89 523 33 18

Szpital Uniwersytecki z Przychodnią SP ZOZ
Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

 

ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn
tel. +48 89 524 53 50
fax. +48 89 541 30 93
email: kancelaria.szpital@uwm.edu.pl

Dyrektor Szpitala

lek. stom. Leszek Dudziński

Koordynator ds. lecznictwa

lek. med. Sławomir Ogórek

Z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa

dr n. med. Ewa Kupcewicz

 Z-ca dyrektora ds. zarządzania i systemówMirosław Kochański

 

Biuro Mediów i Promocji

Kierownik

mgr Wioletta Ustyjańczuk
tel. +48 89 524 55 44
e-mail: wioletta.ustyjanczuk@uwm.edu.pl

Specjalista

Larysa Materne
tel. +48 89 524 55 50
e-mail: larysa.materne@uwm.edu.pl

Starszy referent

Agnieszka Kupper
tel. +48 89 524 61 90
e-mail: agnieszka.kupper@uwm.edu.pl

Telewizja Kortowo

Redaktor naczelny

mgr Wioletta Ustyjańczuk
tel. +48 89 524 60 04
e-mail: wioletta.ustyjanczuk@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr inż. Jerzy Olak
tel. +48 89 524 60 04

Starszy technik, operator kamery

Dariusz Witkowski
tel. +48 89 524 60 04

Radio UWM FM

 

ul. Kanafojskiego 1, 10-718 Olsztyn
www.uwmfm.pl

Redaktor naczelny

Piotr Szauer
tel. +48 89 523 38 88, +48 89 523 49 01
e-mail: pisz@uwmfm.pl

Starszy technik

Radosław Hrynek
tel. +48 89 523 38 88

Wiadomości Uniwersyteckie

 

ul. Heweliusza 14, 10-724 Olsztyn
e-mail: wiadomosci@uwm.edu.pl

Redaktor naczelny

mgr Lech Kryszałowicz
tel. +48 89 523 43 57, +48 602 52 49 41
e-mail: l.kryszalowicz@uwm.edu pl

Redaktor

mgr Małgorzata Hołubowska
tel. +48 89 523 35 41
e-mail: abcrol@uwm.edu.pl

Redaktor

mgr Sylwia Zadworna
tel. +48 89 523 35 41
e-mail: sylwia.zadworna@uwm.edu.pl

Starszy referent

mgr Katarzyna Wróblewska

tel. +48 89 524 65 60

e-mail:kasiakuluwm@gmail.com

Głowny specjalista

mgr Janusz Pająk

tel.+48 724-555-550

e-mail:janusz.pajak@uwm.edu.pl