Pion prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej

Biuro ds. Projektów Zagranicznych

 

ul. Romana Prawocheńskiego 9, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 524 52 53, +48 89 524 52 54, +48 89 524 52 57, +48 89 524 52 62,
fax: +48 89 524 52 60
e-mail: bfe@uwm.edu.pl

Kierownik

mgr Eliza Popławska-Jodko
tel. +48 89 524 51 62
kom. +48 519 712 910
e-mail: eliza.jodko@uwm.edu.pl

Pracownicy

mgr Damian Bagiński
tel. +48 89 524 52 54,
e-mail: damian.baginski@uwm.edu.pl

 

mgr Patrycja Bronikowska
tel. +48 89 524 52 53
e-mail: patrycja.bronikowska@uwm.edu.pl

 

mgr Karolina Cieszyńska
tel. +48 89 524 52 57
e-mail: karolina.cieszynska@uwm.edu.pl

 

mgr inż. Małgorzata Klimowska
tel. +48 89 524 52 54
e-mail: malgorzata.klimowska@uwm.edu.pl

 

mgr Małgorzata Olasek
tel. +48 89 524 52 57
e-mail: malgorzata.olasek@uwm.edu.pl

 

mgr Beata Słoń
tel. +48 89 524 52 62
e-mail: beata.slon@uwm.edu.pl

 

mgr Hanna Uzar
tel. +48 89 524 51 84
e-mail: hanna.uzar@uwm.edu.pl

 

mgr Marzena Koziorowska
tel. +48 89 524 52 57

Regionalne Centrum Informatyczne

 

10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 54
tel. (89) 523 47 69
fax (89) 524 51 91
e-mail: rci_sekretariat@uwm.edu.pl
www: www.uwm.edu.pl/rci

Dyrektormgr Andrzej Rydzewski
tel. (89) 523 45 35, (89) 523 47 69
kom: 519 832 394
e-mail: andrzej.rydzewski@uwm.edu.pl

Prowadzenie biura RCI

mgr. Emilia Olender
tel. (89) 523 47 69
fax: (89) 524 51 91
e-mail: emilia.olender@uwm.edu.pl

Organizacja ogólnouczelnianych zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania

lic. Ewa Pasemko
tel. (89) 523 45 45
kom: 605 342 084
e-mail: ewap@uwm.edu.pl

Specjalista ds. informatyki

mgr Leszek Ołdakowski
tel. (89) 524 61 71
kom: 691 522 524
e-mail: leszek.oldakowski@uwm.edu.pl

Dział Aplikacji i Obliczeń Naukowych

Administarcja serwerami

inż. Przemysław Bieńkowski
tel. (89) 523 45 90
kom: 691 767 651
e-mail: pbienkowski@uwm.edu.pl

Administracja serwerami

Alan Olesiński
tel. (89) 524 64 62
kom: 661 620 052
e-mail: alan.olesinski@uwm.edu.pl

Administracja serwerami

lic. Michał Pilarski
tel. (89) 524 52 52
kom. 667 888 161
e-mail: michal.pilarski@uwm.edu.pl

Starszy informatyk

Dominik Łukasik
tel. (89) 523 49 46
e-mail: dominik.lukasik@uwm.edu.pl

Starszy informatyk

inż. Damian Wejner
tel. (89) 523 49 46
e-mail: damian.wejner@uwm.edu.pl

Dział Uczelnianej Sieci Komputerowej

Kierownik

Arkadiusz Zbieć
tel. (89) 524 65 65, (89) 524 61 99
e-mail: arek.zbiec@uwm.edu.pl

Serwis komputerowy

Bartosz Jaworski - nadzór nad siecią Wydziału Humanistycznego
tel. (89) 524 65 65, (89) 524 51 13
e-mail: bartosz.jaworski@uwm.edu.pl

Serwis komputerowy

Szymon Walkowski - nadzór nad siecią Wydziału Nauk Społecznych
tel. (89) 524 65 65, (89) 524 62 60
e-mail: szymon.w@uwm.edu.pl

Serwis komputerowy

Karol Gajocha
tel. (89) 524 65 65, 524 56 50
e-mail: karol.gajocha@uwm.edu.pl

Serwis komputerowy

Tomasz Dorsz
tel. (89) 524 65 65, (89) 524 61 28
e-mail: tomasz.dorsz@uwm.edu.pl

Serwis komputerowy

Arkadiusz Czapla
tel. (89) 524 65 65, (89) 524 61 28
e-mail: arkadiusz.czapla@uwm.edu.pl

Dział Edukacji Informatycznej

Administracja platformą zdalnego nauczania Moodle i systemem Student, serwisy www

mgr Katarzyna Gargas
tel. (89) 523 44 54
e-mail: kgargas@uwm.edu.pl

Opracowywanie multimedialnych materiałów edukacyjnych, organizacja i prowadzenie szkoleń

mgr Cezariusz Radomski
tel. (89) 524 61 63
e-mail: c.radomski@uwm.edu.pl

Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN

 

10-726 Olsztyn, ul. Heweliusza 8
tel. (89) 523 45 55
fax (89) 523 43 47
e-mail: biuro@man.olsztyn.pl
www: www.man.olsztyn.pl

Kierownik

mgr inż. Marcin Kwiecień
tel. (89) 523 43 50, 603 565 200
e-mail: mkwiecien@man.olsztyn.pl

Kierownik zespołu administratorów serwerów

Paweł Morawski
tel. (89) 524 61 13, 604 089 181
e-mail: pmorawski@man.olsztyn.pl

Administrator sieci

mgr Daniel Żukowski
tel. (89) 523 43 18, 691 767 544
e-mail: dzukowski@man.olsztyn.pl

Administrator sieci

inż. Tomasz Karczewski
tel. (89) 523 45 55, 665 501 602
e-mail: tkarczewski@man.olsztyn.pl

Administrator serwerów

inż. Krzysztof Mazur
tel. (89) 523 44 00, 693 277 637
e-mail: kmazur@man.olsztyn.pl

Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Bałcyny" Spółka z o.o.

 

14-100 Ostróda
tel. (89) 647 10 15, 647 14 13
tel./fax (89) 647 10 14

Dyrektor

mgr inż. Wojciech Strumiłło
tel. (89) 647 10 15

Zastępca dyrektora

dr inż. Andrzej Kosecki
tel. (89) 647 10 15

Główna księgowa

inż. Elżbieta Jachimczyk
tel. (89) 647 1015

Główny specjalista ds. produkcji roślinnej

Inż. Andrzej Kerner
tel. (89) 647 1015

Główny specjalista ds. hodowli zwierząt

Mgr inż. Jan Szczekało
tel. (89) 647 10 06

Specjalista ds. płac i administracji

mgr Teresa Grzeszczak
tel. (89) 647 10 14, (89) 647 10 15

Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „Pozorty" Spółka z o.o.

 

ul. Juliana Tuwima 19, 10-747 Olsztyn
tel./fax (89) 524 06 31
e-mail: pozorty@wp.pl

Dyrektor

dr inż. Jerzy Zielenkiewicz
tel.(89) 524 06 31

Główna księgowa

Danuta Mordas
tel. (89) 524 06 31

Księgowa

Wanda Kamińska
tel. (89) 524 06 31