Pion kwestora

Kwestura

 

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-957 Olsztyn
sekretariat: 89 523-34-61; fax 89 523-42-00
kod ewidencji korespondencji: KW

Kwestor

mgr inż. Agnieszka Choma-Meus
tel. +48 89 523-34-61, pok. 202
e-mail: agnieszka.choma@uwm.edu.pl

Z-ca kwestora
ds. działalności
naukowo-badawczej

mgr Grażyna Buczyńska
tel. +48 89 523-33-69, pok. 208

Z-ca kwestora
ds. finansowo-księgowych

mgr Beata Wolak
tel. +48 89 523-41-05, pok. 214A

Jednostki Organizacyjnie Podległe Kwestorowi

Sekretariat Kwestora

 

tel. +48 89 523-34-61, pok. 202

Sekcja ds. Procedur Księgowych i Bankowych

Starszy referent

mgr inż. Agnieszka Grabowska
tel. +48 89 523-47-33, pok. 313

Specjalista

mgr Joanna Wasiak
tel. +48 89 524-61-59, pok. 209

Starsza Księgowa

mgr Joanna Zawistowska
tel. +48 89 524-56-51, pok. 313

Dział Kontroli Finansowej

Samodzielna księgowa

Beata Mieszkowska
tel. +48 89 523-33-45, pok. 04

Samodzielna księgowa

mgr Dorota Wronowska
tel. +48 89 524-61-89, pok. 04

Księgowe

mgr Julia Leśnikowska
tel. +48 89 523-33-45, pok. 04

Referent

mgr Agata Lubaczewska

tel. tel. +48 89 523-33-45, pok. 04

mgr inż. Kamila Wojtasik

tel. tel. +48 89 523-33-45, pok. 04

Samodzielne Stanowisko ds. Księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

 

ul. Michała Oczapowskiego 6, 10-957 Olsztyn

Starsza księgowa

mgr inż. Dorota Duchnowska
tel. +48 89 523-39-51, pok. 11

Jednostki Organizacyjne Podległe Zastępcy Kwestora ds. Finansowo-Ksiegowych

Zastępca Kwestora ds. Finansowo-Księgowych

Zastępca kwestora

mgr Beata Wolak
tel. +48 89 523-41-05, pok.214A

Dział Płac

Kierownik

mgr inż. Agnieszka Idzikowska
tel. +48 89 523-49-68, pok. 4

Główny specjalista

mgr Dariusz Joniec
tel. +48 89 524-61-50, pok. 5

Specjaliści

Teresa Paluch
tel. +48 89 523-45-02, pok. 6

 

mgr Joanna Litwinowicz
tel. +48 89 523-33-68, pok. 4

 

mgr Urszula Kamińska
tel. +48 89 523-44-99, pok. 6

 

 

Samodzielni referenci:

mgr inż. Aleksandra Kowalska
tel. +48 89 523-45-66, pok. 6

 

Iwona Kruszyńska
tel. +48 89 523-33-68, pok. 4

 

mgr Marta Tomczykowska
tel. +48 89 523-45-44, pok.6

 

mgr Ewa Polańska
tel. +48 89 523-55-95, pok. 6

 

mgr inż. Agnieszka Sikorska
tel. +48 89 524-44-89, pok. 5

 

mgr Hanna Samsel
tel. +48 89 524-44-89, pok. 5

Referent

Aneta Roman
tel. +48 89 523-33-68, pok. 4

Starszy referent

mgr Marta Ziółkowska
+48 89 523-37-01, pok. 4

Dział Finansowo-Księgowy

Kierownik

mgr inż. Anna Słyszewska
tel. +48 89 523-48-57, pok. 210

Specjalista

mgr Magdalena Wirzbowicz
tel. +48 89 523-45-03, pok.2

Samodzielne księgowe

mgr Katarzyna Karpiszen
tel. +48 89 523-44-05, pok. 2

 

mgr Monika Koszuba
tel. +48 89 523-45-03, pok. 2

 

mgr Mariola Groszek
tel. +48 89 523-37-45, pok. 201a

 

mgr Małgorzata Kościńska
tel. +48 89 524-51-58, pok. 201

 

Wioletta Lipczyńska-Orzechowska
tel. +48 89 524-51-63, pok. 201

 

Edyta Fafińska
tel. +48 89 523-37-45, pok. 201a

 

mgr Dorota Długołęcka
tel. +48 523-37-45, pok. 201a 
  

Księgowa

Agnieszka Karasińska
tel. +48 89 523 43 54, pok. 2

Samodzielny referent

mgr Katarzyna Żukowska
tel. +48 89 523-37-45, pok. 201a

 

mgr Joanna Pszczółkowska
tel. +48 89 524-36-45

 

 

Dział Ewidencji Majątku

Kierownik

mgr Katarzyna Bućwiło
tel. +48 89 523-35-40, pok. 218

Samodzielna księgowa

mgr Magdalena Markowska
tel. 89 524-61-97, pok. 217

Starsza księgowa

mgr Renata Moszczuk
tel. 89 524-61-92, pok. 04

Starsza księgowa

mgr Marzena Swyd
tel. 89 524-61-96, pok. 217

Starszy referent

mgr Monika Jatkowska
tel. 89 524-61-84, pok. 217

Jednostki Organizacyjne Podległe Zastępcy Kwestora ds. Działalności Naukowo-Badawczej

Zastępca Kwestora ds. Działalności Naukowo-Badawczej

Z-ca kwestora

mgr Grażyna Buczyńska
tel. +48 89 523-33-69, pok. 208

Dział Rozliczeń Projektów Krajowych i Zagranicznych

Kierownik

mgr Magdalena Olińska

tel. +48 89 524 51 76, pok.220

Samodzielne księgowe

lic. Anna Dylewicz, pok. 215
tel. +48 89 524-52-32

 

mgr Magdalena Gałka
tel. +48 89 523-37-88, pok. 205

 

mgr Anna Korsak
tel. +48 89 523-35-33, pok. 215

 

lic. Anna Mierzejewska
tel. +48 89 523-33-86, pok. 219

 

lic. Katarzyna Niemyjska
tel. +48 89 523-43-94, pok. 214

 

Alina Stankiewicz
tel. +48 89 523-37-88, pok. 205

 

Lidia Szarejko
tel. +48 89 523-33-86, pok. 219

 

mgr Urszula Szulborska
tel. +48 89 523-37-88, pok. 205

Samodzielny referent

mgr Agnieszka Tymińska-Jurgin
tel. +48 89 524-33-34, pok. 214

  

Sekcja ds. Rozliczeń Podatku VAT

Główny specjalista

inż. Izabela Wysocka
tel. +48 89 523-47-34, pok. 204

Samodzielny referent

mgr Bożena Bartczak
tel. +48 89 523-47-34, pok. 204

Księgowa

inż. Izabela Czyrko
tel. +48 89 523-47-34, pok. 204