Pion z-cy kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych

Dział Inwentaryzacji

 

Dział Inwentaryzacji
ul. Michała Oczapowskiego 6, 10-719 Olsztyn
tel. 89 523-36-32; 89 523-49-03
kod ewidencji korespondencji: DI; kod finansowy: 99.051.060

Kierownik

Marzena Miedziejewska
tel. 89 523-49-03, 89 523-36-32
mobile +48 784 026 954
e-mail: marzena.miedziejewska@uwm.edu.pl

Specjalista

Wiesława Szełemej
tel. 89 523-36-32
e-mail: wieslawa.szelemej@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Justyna Galewska
tel. 89 523 36 32
e-mail: justyna.galewska@uwm.edu.pl

Specjalista

Barbara Turemko
tel. 89 523 36 32
e-mail: barbara.turemko@uwm.edu.pl

Starszy referent

Dorota Lubieniecka
tel. 89 523 36 32
e-mail: dorota.lubieniecka@uwm.edu.pl

Starszy referent

inż. Andrzej Podgródny
tel. 89 523 36 32
e-mail: andrzej.podgrodny@uwm.edu.pl

 Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych

 

ul. Benedykta Dybowskiego 11, pok. 39, 10-719 Olsztyn 

p.o. Kierownika 

mgr Robert Milian 
tel. 89 523 38 02 
kom. +48 502 730 612 
e-mail: robert.milian@uwm.edu.pl 

ul. Benedykta Dybowskiego 11, pok. 39, 10-719 Olsztyn 

Administrator 

mgr Piotr Stankiewicz  
tel. 89 523 35 36 
kom. +48 514 903 979 
e-mail: piotr.stankiewicz@uwm.edu.pl  

ul. Michała Oczapowskiego 6, pok. 12, 10-719 Olsztyn 

Administrator 

mgr inż. Mariusz Kurowski 
tel. 89 523 44 77 
kom +48 607 213 024 
e-mail: mariusz.kurowski@uwm.edu.pl 

ul. Michała Oczapowskiego 6, pok. 12, 10-719 Olsztyn 

Administrator 

mgr Arkadiusz Smyk 
tel. 89 524 56 69 
kom. +48 601 848 549 
e-mail: arkadiusz.smyk@uwm.edu.pl 

ul. Benedykta Dybowskiego 11, pok. 39, 10-719 Olsztyn 

Główny specjalista 

mgr inż. Krzysztof Świtała 
tel. 89 523 38 65 
kom. +48 606 962 969 
e-mail: krzysztof.switala@uwm.edu.pl 

ul. Romana Prawocheńskiego 4, pok. 108, 10-719 Olsztyn 

Starszy technik 

Jerzy Hasiuk 

tel. 89 523 35 27 

ul. Plac Łódzki 5, pok. 01, 10-719 Olsztyn 

Konserwator 

Krzysztof Leszczyński 

tel. 89 523 35 27 

ul. Plac Łódzki 5, pok. 01, 10-719 Olsztyn 

 

Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni

 

ul. Słoneczna 50 I, 10-710 Olsztyn
tel. 89 523 34 26
tel/fax 89 523 34 84
e-mail: dział.gospodarczy@uwm.edu.pl

Kierownik

mgr inż. Mieczysław Malinowski
tel. 89 523 34 84, 89 523 34 26
mobile +48 605 287 870
e-mail: m.malinowski@uwm.edu.pl

Z-ca kierownika

mgr inż. Zbigniew Borzyszkowski
tel. 89 523 34 26, 89 523 34 84
mobile +48 603 952 076
e-mail: zbigniew.borzyszkowski@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr inż. Ewa Gołowacz
tel. 89 523 34 84, 89 523 34 26
mobile +48 507 495 570
e-mail: ewa.golowacz@uwm.edu.pl

Samodzielny referent

lic. Barbara Dąbrowska
tel. 89 523 34 84, 89 523 34 26
mobile +48 602 438 204
e-mail: barbara.dabrowska@uwm.edu.pl

Administrator

Marcin Liśkiewicz
tel. 89 523 34 26, 89 523 34 84
mobile +48 602 190 002
e-mail: marcin.liskiewicz@uwm.edu.pl

Punkt Pralniczy

 

ul. Prawocheńskiego 13/7A, 10-727 Olsztyn
tel. 89 523-39-09

Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami

Specjalista

mgr inż. Kazimierz Konowalski
ul. Słoneczna 50 G, 10-710 Olsztyn
tel. 89 523 35 50
e-mail: kazimierz.konowalski@uwm.edu.pl