Pion z-cy kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych

Dział Inwentaryzacji

 

Dział Inwentaryzacji
ul. Michała Oczapowskiego 6, 10-719 Olsztyn
tel. 89 523-36-32; 89 523-49-03
kod ewidencji korespondencji: DI; kod finansowy: 99.051.060

Kierownik

Marzena Miedziejewska
tel. 89 523-49-03, 89 523-36-32
mobile +48 784 026 954
e-mail: marzena.miedziejewska@uwm.edu.pl

Specjalista

Wiesława Szełemej
tel. 89 523-36-32
e-mail: wieslawa.szelemej@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Justyna Galewska
tel. 89 523 36 32
e-mail: justyna.galewska@uwm.edu.pl

Specjalista

Barbara Turemko
tel. 89 523 36 32
e-mail: barbara.turemko@uwm.edu.pl

Starszy referent

Dorota Lubieniecka
tel. 89 523 36 32
e-mail: dorota.lubieniecka@uwm.edu.pl

Starszy referent

inż. Andrzej Podgródny
tel. 89 523 36 32
e-mail: andrzej.podgrodny@uwm.edu.pl

Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych

 

ul. Romana Prawocheńskiego 4, pok. 108, 10-719 Olsztyn

Kierownik

mgr Jerzy Karbownik
tel. 89 523 34 27
mobile +48 601 694 310
e-mail: jekar@uwm.edu.pl

Główny specjalista

mgr inż. Krzysztof Świtała
tel. 89 523 38 65
mobile +48 606 962 969
e-mail: krzysztof.switala@uwm.edu.pl

Zespół Obsługi Aparatury Dydaktycznej

 

Plac Łódzki 5, pok. 01, 10-719 Olsztyn
tel. 89 523 35 27

Specjalista

mgr Bogdan Góral
mobile +48 609 689 914
e-mail: bogdan_goral@tlen.pl

Starszy technik

Jerzy Hasiuk
e-mail: hasiuk@wp.pl

Referent

Radosław Walaugo
e-mail: radoslaw.walaugo@uwm.edu.pl

ul. Żołnierska 14C, pok. 5, 10-561 Olsztyn
tel. 89 535 24 12

Główny specjalista

mgr Janusz Pająk
mobile +48 724 555 550
e-mail: janusz.pajak@uwm.edu.pl

Starszy referent

mgr Katarzyna Kulesza-Pająk
e-mail: katarzyna.kulesza@uwm.edu.pl

ul. Michała Oczapowskiego 6, pok. 4, 10-719 Olsztyn
tel. 89 523 52 90

Zespół Administratorów Obiektów Dydaktycznych

Z-ca kierownika

mgr Robert Milian
ul. Benedykta Dybowskiego 11, pok. 39, 10-719 Olsztyn
tel. 89 523 38 02
mobile +48 502 730 612
e-mail: robert.milian@uwm.edu.pl

Administrator

ul. Michała Oczapowskiego 6, pok. 12, 10-719 Olsztyn
mgr Adam Borkułak
tel. 89 523 35 36
mobile +48 504 194 075
e-mail: adam.borkulak@uwm.edu.pl

Administrator

mgr inż. Mariusz Kurowski
tel. 89 523 44 77
mobile +48 607 213 024
e-mail: mariusz.kurowski@uwm.edu.pl

Administrator

Jan Wiśniewski
tel. (89) 524 61 40
e-mail: j.wisniewski@matman.uwm.edu.pl
Wydz. Matematyki i Informatyki
Regionalne Centrum Informatyczne

Administrator

mgr inż. Mariusz Kurowski
tel. (89) 523 44 77
e-mail: mariusz.kurowski@uwm.edu.pl
Wydz. Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Wydz. Nauk Ekonomicznych

Administrator

ul. Benedykta Dybowskiego 11, pok. 39, 10-719 Olsztyn
mgr Arkadiusz Smyk
tel. 89 524 56 69
mobile +48 601 848 549
e-mail: arkadiusz.smyk@uwm.edu.pl

Dział Zabezpieczenia Logistycznego

 

ul. Słoneczna 52, 10 - 710 Olsztyn
fax 89 524 03 50

Kierownik

mgr inż. Kazimierz Kończyk
tel. 89 523 3315, 89 523 49 65
mobile +48 602 805 051
e-mail: konczyk@uwm.edu.pl

Specjalista

Elżbieta Sikora
tel. 89 523 33 15, 89 523 49 65
mobile +48 601 694 305
e-mail: e.sikora@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr Adam Ussowicz
tel. 89 523 34 04, 89 523 38 04
mobile +48 661 250 842
e-mail: adam.ussowicz@uwm.edu.pl

Starszy referent

mgr Jarosław Bućwiło
tel. 89 523 33 61, 89 524 02 29
mobile +48 728 330 300
e-mail: jaroslaw.bucwilo@uwm.edu.pl

Starszy referent

mgr inż. Marcin Dominiak
tel. 89 523 33 15, 89 523 49 65
mobile +48 728 330 000
e-mail: marcin.dominiak@uwm.edu.pl

Referent

Stanisław Kleczkowski
tel. 89 523 33 61, 89 524 02 29
mobile +48 784 031 112
e-mail: stanislaw.kleczkowski@uwm.edu.pl

Referent

mgr Jarosław Szempliński
tel. 89 523 33 61, 89 524 02 29
mobile +48 782 999 009
e-mail: jaroslaw.szemplinski@uwm.edu.pl

Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni

 

ul. Słoneczna 50 I, 10-710 Olsztyn
tel. 89 523 34 26
tel/fax 89 523 34 84
e-mail: dział.gospodarczy@uwm.edu.pl

Kierownik

mgr inż. Mieczysław Malinowski
tel. 89 523 34 84, 89 523 34 26
mobile +48 605 287 870
e-mail: m.malinowski@uwm.edu.pl

Z-ca kierownika

mgr inż. Zbigniew Borzyszkowski
tel. 89 523 34 26, 89 523 34 84
mobile +48 603 952 076
e-mail: zbigniew.borzyszkowski@uwm.edu.pl

Specjalista

mgr inż. Ewa Gołowacz
tel. 89 523 34 84, 89 523 34 26
mobile +48 507 495 570
e-mail: ewa.golowacz@uwm.edu.pl

Samodzielny referent

lic. Barbara Dąbrowska
tel. 89 523 34 84, 89 523 34 26
mobile +48 602 438 204
e-mail: barbara.dabrowska@uwm.edu.pl

Administrator

Marcin Liśkiewicz
tel. 89 523 34 26, 89 523 34 84
mobile +48 602 190 002
e-mail: marcin.liskiewicz@uwm.edu.pl

Punkt Pralniczy

 

ul. Prawocheńskiego 13/7A, 10-727 Olsztyn
tel. 89 523-39-09

Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami

Specjalista

mgr inż. Kazimierz Konowalski
ul. Słoneczna 50 G, 10-710 Olsztyn
tel. 89 523 35 50
e-mail: kazimierz.konowalski@uwm.edu.pl