Pion kanclerza

Biuro Kanclerza

 

ul. Michała Oczapowskiego 2, pok. 7, 10-719 Olsztyn
fax (89) 523 43 66

Kanclerz

mgr Andrzej Góźdź
e-mail: kanclerz@uwm.edu.pl

Sekretariat

Samodzielny referent

Grażyna Giec
tel. (89) 523 33 44, (89) 523 37 56
fax (89) 523 43 66
e-mail: giec@uwm.edu.pl

Zastępca kanclerza ds. inwestycyjno-technicznych

 

ul. Jana Heweliusza 8, pok. 2, 10-724 Olsztyn

tel. (89) 523 33 70, (89) 524 52 00
fax (89) 523-37-69

Z-ca kanclerza ds. inwestycyjno-technicznych

mgr inż. Tomasz Szczyglewski
e-mail: tomasz.szczyglewski@uwm.edu.pl

tel. (89) 524-52-00

Sekretariat

Starszy referent

mgr Ewa Pietrzak
tel. (89) 524 52 00, (89) 523 41 11
fax (89) 523 37 69
e-mail: ewa.pietrzak@uwm.edu.pl

 

Straż Uniwersytecka

Centrum Monitoringu

ul. Michała Oczapowskiego 6 pok. 1-6, 10-719 Olsztyn
tel. (89) 523 49 09, +48 532 111 038
e-mail: monitoring@uwm.edu.pl

Szef Straży Uniwersyteckiej

Kamil Witowicz
tel. 89 523-45-38, 725 999 054
e-mail: kamil.witowicz@uwm.edu.pl

Dowódcy zmian

Jacek Brzeziński tel. 89 523-49-09
Wiesław Giłowejno tel. 89 523-49-09
Jerzy Kmita  tel. 89 523-49-09
Robert Langowski tel.89 523-49-09

Wartownicy

Grzegorz Bochenek  tel. 89 523-49-09 (dot. wszystkich wartowników)
Mirosław Borowski
Patryk Chądzyński
Józef Cięciwa
Leszek Ciszewski
Andrzej Dąbrowski
Piotr Falkowski
Kazimierz Gawarkiewicz
Jarosław Kolek
Tomasz Kościński
Tomasz Kowalski
Marek Koziarski
Mariusz Libert
Dawid Miszczak
Kazimierz Przystęspki
Mariusz Rogulski
Łukasz Sawko
Marek Sobiesierski
Sławomir Szalpuk
Robert Świderski

Dział Gospodarki Nieruchomościami

 

ul. Romana Prawocheńskiego 4, pok. 102, 103, 108, 111
10-719 Olsztyn

tel. (89) 523 33 33
fax: (89) 523 34 33
e-mail: dgn@uwm.edu.pl
www: www.uwm.edu.pl/dgn

Kierownik

vacat

Zespół Gospodarki Budynkami

 

ul. Romana Prawocheńskiego 4, pok. 103, 108
10-719 Olsztyn

Specjalista

mgr inż. Zbigniew Jastrzębski
tel. (89) 523 45 28
e-mail: zbigniew.jastrzebski@uwm.edu.pl

Starszy referentinż. Małgorzata Gawrońska
tel. (89) 523 34 49
e-mail: malgorzata.daniow@uwm.edu.pl

Zespół Gospodarki Gruntami

 

ul. Romana Prawocheńskiego 4, pok. 111
10-719 Olsztyn

Specjalista

mgr inż. Tomasz Trypuz
tel. (89) 523 41 75
e-mail: tomasz.trypuz@uwm.edu.pl

Zespół Gospodarki Lokalami

 

ul. Romana Prawocheńskiego 4, pok. 102, 103
10-719 Olsztyn

Specjalista

Ewa Frąckiewicz
tel. (89) 523 32 72
e-mail: ewa.frackiewicz@uwm.edu.pl

Specjalista

Agnieszka Sułkowska
tel. (89) 523 33 33, 782 800 157
e-mail: agnieszka.sulkowska@uwm.edu.pl

Samodzielna księgowamgr inż. Anna Anulewicz
tel. (89) 523 34 16
e-mail: anna.anulewicz@uwm.edu.pl

Akademicki Dom Mieszkalno-Rotacyjny

 

ul. Żołnierska 14C, pok. 104
10-561 Olsztyn

Specjalista

mgr inż. Zbigniew Liminowicz
tel. (89) 524 60 61, 667 206 755
e-mail: zbigniew.liminowicz@uwm.edu.pl

Uniwersytecki Dom Rotacyjny

 

ul. Benedykta Dybowskiego 7, pok. 35A
10-719 Olsztyn

Kierownik

mgr inż. Danuta Wiśniewska
tel. (89) 523 39 94, tel./fax: (89) 524 52 51, 513 191 180
e-mail: danuta.wisniewska@uwm.edu.pl

Referentmgr Artur Raubo
tel. (89) 523 39 94, tel.fax/ (89) 524 52 51
e-mail: artur.raubo@uwm.edu.pl

Dział Zamówień Publicznych

 

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. (89) 524 51 11, (89) 524 52 15, (89) 523 34 20, (89) 524 51 81
fax. (89) 523 32 78
www: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Kierownik

mgr inż. Marek Jastrzębski
tel. +48 89 524 52 15
fax: +48 89 523 32 78
e-mail: jasma@uwm.edu.pl

Sekretariat

 

mgr Dorota Najmowicz
tel. +48 89 523 34 20
fax +48 89 523 32 78
e-mail: dorota.najmowicz@uwm.edu.pl

 

mgr Katarzyna Trypuz
tel. +48 89 523 34 20
fax: +48 89 523 32 78
e-mail: katarzyna.trypuz@uwm.edu.pl

Pracownicy

 

mgr Anna Adamkiewicz
tel. +48 89 524 52 39
fax +48 89 523 32 78
e-mail: anna.adamkiewicz@uwm.edu.pl

 

mgr Zygmunt Bartnikowski
tel. +48 89 523 34 72
fax +48 89 523 32 78
e-mail: zygmunt.bartnikowski@uwm.edu.pl

 

mgr Luiza Cytarska
tel. +48 89 523 39 12
fax +48 89 523 32 78
e-mail: luiza.cytarska@uwm.edu.pl

 

mgr Barbara Drozd
tel. +48 89 524 51 81
fax +48 89 523 32 78
e-mail: barbara.drozd@uwm.edu.pl

 

mgr Magdalena Gradel
tel. +48 89 524 51 11
fax +48 89 523 32 78
e-mail: magdalena.gradel@uwm.edu.pl

 

mgr Karolina Kostrzewa
tel. +48 89 524 51 11
fax +48 89 523 32 78
e-mail: karolina.kostrzewa@uwm.edu.pl

 

mgr Sylwia Niemiec
tel. +48 89 524 51 11
fax +48 89 523 32 78
e-mail: sylwia.niemiec@uwm.edu.pl

 

mgr Anna Opalach
tel. +48 89 524 52 39
fax +48 89 523 32 78
e-mail: anna.opalach@uwm.edu.pl

 

mgr Katarzyna Sądej
tel. +48 89 524 51 81
fax +48 89 523 32 78
e-mail: katarzyna.sadej@uwm.edu.pl

 

mgr Magdalena Zawisza
tel. +48 89 524 52 39
fax +48 89 523 32 78
e-mail: magdalena.zawisza@uwm.edu.pl

Stanowisko ds. monitoringu faktur pod względem zamówień publicznych

 

mgr Katarzyna Gleba
tel. +48 89 523 47 06
fax +48 89 523 32 78
e-mail: katarzyna.gleba@uwm.edu.pl

 

mgr Agnieszka Topa
tel. +48 89 523 47 06
fax +48 89 523 32 78
e-mail: agnieszka.topa@uwm.edu.pl

Stanowisko ds. reklamacji

 

mgr Małgorzata Pijanowska
tel. +48 89 524 56 54
fax +48 89 523 32 78
e-mail: malgorzata.pijanowska@uwm.edu.pl

Zakład Poligraficzny

 

ul. Jana Heweliusza 3, 10-957 Olsztyn
tel. (89) 523 45 06
tel./fax (89) 523 47 37

Kierownik

mgr inż. Zdzisława Świtała
tel. (89) 523 45 06
e-mail: zdzislawa.switala@uwm.edu.pl

Starszy referent

inż. Elżbieta Miłkowska
tel./fax (89) 523 47 37

Dział Telekomunikacji

 

Plac Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn,
tel. (89) 523-33-03
fax: (89) 523-48-99
e-mail: telekomunikacja@uwm.edu.pl

Kierownik

mgr Zbigniew Czarnota
tel. (89) 523 33 03, 513 773 989
e-mail: zbigniew.czarnota@uwm.edu.pl

Z-ca kierownika

inż. Mariusz Maciejewski
tel. (89) 523 32 89, 510 060 637

Specjalista

mgr Dariusz Śniecikowski
tel. (89) 523 48 90

Starszy referent

Krzysztof Głodkowski
tel.(89) 523 48 77

Specjalista

Małgorzata Moszczyńska
tel. (89) 523 48 55

Konserwatorzy:

Andrzej Biedulski
tel. 510 060 638

 

Jan Poznański

tel. 510 060 641

 

Maciej Oleksiak
tel. 510 060 639

 Starszy technik

Adam Bojto
tel. 510 060 642

 

Dariusz Orzoł
tel. kom. 660 487 792

Starszy technik

Piotr Piórecki
tel. kom. 606 414 144

Rozdzielnia Korespondencji

 

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. (89) 523-36-01, (89) 524-52-10

Starszy referent

mgr Magdalena Trystuła

Samodzielny referent

Teresa Ewa Wojtkiewicz