A A A

Pośrednictwo Pracy

 

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY
DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ STUDIA?
Studia skierowane są do pracowników instytucji rynku pracy (Wojewódzkich Urzędów Pracy, Powiatowych Urzędów Pracy, Agencji zatrudnienia, Instytucji szkoleniowych i OHP), planujących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie profesjonalnego pośrednictwa pracy, osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie doboru ofert pracy do indywidualnych predyspozycji i potrzeb osób poszukujących pracy, bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych
Przygotują one merytorycznie i praktycznie uczestników do pełnienia funkcji w zakresie:

1.         pośrednika pracy dla osób poszukujących zatrudnienia tymczasowego,

2.         pracy dorywczej i dodatkowej,

3.         pośrednika pracy dla absolwentów i studentów,

4.      pośrednika pracy zatrudnionego w agencjach pośrednictwa pracy, agencjach pracy tymczasowej, w powiatowych urzędach pracy.Przygotowanie instytucji i firm do prowadzenia profesjonalnego i efektywnego pośrednictwa pracy.

Studia z zakresu pośrednictwa pracy umożliwiają zdobycie licencji pośrednika pracy zgodnie z Ustawą o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy z 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 99 poz. 1001 z 2004 r. z późn. zm.).
Po ukończeniu studiów absolwenci będą mogli podejmować zatrudnienie na stanowiskach związanych ze świadczeniem usług pośrednictwa pracy w resorcie pracy, resorcie edukacji oraz tych instytucjach, w których prowadzone są usługi pośrednictwa pracy.
KADRA
Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego oraz specjalistów-praktyków z zakresu poradnictwa zawodowego, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem przygotują słuchaczy do pracy w zakresie pośrednictwa.
UCZESTNICY
Uczestnikami studiów mogą być osoby, które posiadają wyższe wykształcenie (licencjackie lub magisterskie). Oferta studiów jest szczególnie adresowana do osób z wykształceniem pedagogicznym, humanistycznym bądź pokrewnym oraz osób które już pracują w obszarze orientacji i poradnictwa zawodowego
ORGANIZACJA ZAJĘĆ:
Studia prowadzone są w systemie zaocznym. Nauka trwa dwa semestry. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. W palnie studiów przewidziano 250 godzin zajęć, realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń, prezentacji i seminariów. Udział w zajęciach jest obowiązkowy i stanowi warunek dopuszczenia do egzaminu końcowego.
FORMA ZALICZENIA
Warunkiem ukończenia Studiów będzie przygotowanie w formie pisemnej indywidualnego projektu pracy i przygotowanie prezentacji multimedialnej. Temat uwzględniać będzie preferencje i zainteresowania słuchaczy.
ZASADY NABORU
Limit miejsc: 32 osób
Wymagane wykształcenie: wyższe zawodowe licencjacie, magisterskie lub inżynierskie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.