A A A

Działalność wydawnicza

Najnowszym efektem działalności Katedry UNESCO jest wydanie dwóch podręczników akademickich, dotyczących budowania systemu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia w szkole wyższej.

  • „Konstruowanie systemu zapewnienia jakości kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.
     

  •  „Obszary zainteresowań pedagogów społecznych”.

W podręcznikach tych przedstawiono procedury, prowadzące do uzyskania zakładanych celów procesu dydaktycznego, mechanizmy dokumentowania i nadzorowania oraz poszukiwanie środków motywowania pracowników realizujących trudne zadania dokumentowania tego procesu.