A A A

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

 
 
 
STUDIA PODYPLOMOWE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 
Celem Studium jest nadanie kwalifikacji w dziedzinie BHP pozwalających na zatrudnienie na stanowisku starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. Studia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych pracą na w/w stanowiskach. Zarówno tych, którzy nie mieli dotychczas kontaktu z tą tematyką, jak również tych, którzy mają w tym zakresie pewne doświadczenia, przygotowują się do uzyskania awansu związanego z nadzorem i zarządzaniem komórkami organizacyjnymi BHP.
 
Organizacja zajęć
Studia prowadzone są w systemie zaocznym. Nauka trwa dwa semestry. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. W planie zajęć przewidziano 275 godzin zajęć obowiązkowych realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń, prezentacji i seminariów. Udział w zajęciach jest obowiązkowy i stanowi warunek dopuszczenia do egzaminu końcowego.
 
Forma zaliczenia
Warunkiem ukończenia Studium będzie przygotowanie w formie pisemnej indywidualnej pracy dyplomowej. Temat uwzględniać będzie preferencje i zainteresowania słuchaczy.
 

 

 • Regulamin

 • REKRUTACJA 2022 r.

 • Formy płatności

 • Program studiów

 • Kontakt

 • PLAN ZAJĘĆ I TERMINY ZJAZDÓW

  Terminy zjazdów BHP XXX

  rok akademicki 2021/22

  Zjazd nr

  data

  1.      

  23-24 październik  2021

   

  1.  

  6-7 listopad 2021

   

  1.  

  20-21 listopad 2021

   

  1.  

  04-05 grudzień 2021

   

  1.  

  11-12 grudzień 2021

   

  1.  

  15-16 styczeń 2022

   

  1.  

  29-30 styczeń 20202  

   

  1.  

  12-13 luty 2022

   

  1.  

  26-27 luty 2022

  Seminarium dyplomowe 2h

  1.  

  12-13 marzec 2022  1.  

  26-27 marzec 2022

  Seminarium dyplomowe 3h

  1.  

  09-10 kwiecień 2022  1.  

  23-24 kwiecień 2022


  Seminarium dyplomowe 3h

  1.  

  14-15 maj 2022

  Seminarium dyplomowe 3h

  1.  

  28-29 maj 2022

  Seminarium dyplomowe 3h

  1.  

  11-12 czerwiec 2022

  Seminarium dyplomowe 2h

  1.  

  18 czerwiec 2022

  EGZAMIN

   

 • Praca dyplomowa