UNIWERSYTET MIĘDZYPOKOLENIOWY


Idź do treści

Rozwój turystyki osób starszych w województwie warmińsko-mazurskim

Galeria

ROZWÓJ TURYSTYKI OSÓB STARSZYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM – kolejne spotkanie z cyklu MIĘDZYPOKOLENIOWYCH SEMINARIÓW NAUKOWYCH


15 stycznia 2016 r. wykładem dr Joanny Zielińskiej-Szczepkowskiej zakończyliśmy spotkania międzypokoleniowe w semestrze zimowym 2015/2016.

Dr Joanna Zielińska-Szczepkowska jest pracownikiem Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą rozwoju turystyki i polityki regionalnej. W dotychczasowym dorobku realizowała granty naukowe, była też na stażu dydaktyczno-naukowym w Finlandii. Obecnie pracuje w Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej.

Podczas piątkowego spotkania prelegentka przedstawiła wyniki dłuższych analiz w zakresie turystyki senioralnej. Scharakteryzowała światowy i polski rynek turystyczny dla osób starszych. Wskazała na nowe tendencje. Przedstawiła seniorów jako nabywców dóbr i usług turystycznych. Zwróciła uwagę na walory województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie świadczenia usług turystycznych seniorom. Szczególnie tu skupiła się na aktywnych, poznawczych i zdrowotnych formach turystyki senioralnej. W ramach dobrych praktyk przedstawiła oferty turystyczne dla seniorów w regionie Warmii i Mazur. Przybliżyła też, zwłaszcza młodym słuchaczom, ideę i atrakcyjność wiosek tematycznych.

Kolejne Międzypokoleniowe Seminarium Naukowe odbyło się w Auli przy ul. Żołnierskiej 14. Cieszyło się sporym zainteresowaniem słuchaczy. Swoją obecnością zaszczycili nas podopieczni Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Chorych na Cukrzycę w Olsztynie, uczniowie klasy IIIa z Gimnazjum nr 3 w Olsztynie oraz studenci I roku Pedagogiki Specjalnej oraz pracownicy uniwersytetu.

Moderatorki
Iwona Cymerman
Maria Radziszewska

Strona główna | Informacje dla nowych członków | Galeria | Program na semestr zimowy 2017-2018 | Program na semestr zimowy 2016-2017 | Program na semestr letni 2015-2016 | Program na semestr zimowy 2015-2016 | Program na semestr letni 2014-2015 | Program na semestr zimowy 2014-2015 | Inicjatywy na semestr letni 2013-2014 | Przeprowadzone inicjatywy | Statut | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego