UNIWERSYTET MIĘDZYPOKOLENIOWY


Idź do treści

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 22 kwietnia 2016 r.

Przeprowadzone inicjatywy

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym”


29 kwietnia 2016 roku obchodziliśmy Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. Z tej okazji Uniwersytet Międzypokoleniowy przy Wydziale Nauk Społecznych UWM we współpracy z Katedrą Pedagogiki Opiekuńczej, Kołem Naukowym Geragogów oraz Kołem Naukowym Pedagogów Specjalnych zorganizował III Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym”. Konferencja odbyła się 22 kwietnia br. w Olsztynie.

Na konferencję do Olsztyna przybyli pracownicy oraz doktoranci i studenci z krajowych ośrodków naukowo-dydaktycznych. Poza UWM w Olsztynie, uczestnicy reprezentowali takie uczelnie jak: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie, prof. zw. dr hab. Andrzej Olubiński. Następnie głos zabrała dr Anna Leszczyńska-Rejchert - opiekun Koła Naukowego Geragogów oraz prezes Uniwersytetu Międzypokoleniowego. Merytoryczną część konferencji poprzedził występ taneczno-muzyczny w wykonaniu dzieci z Niepublicznego Przedszkola im. Świętej Rodziny w Olsztynie. Obrady plenarne moderowały dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM oraz dr Urszula Pulińska. W tej części zaprezentowano organizacje na rzecz osób starszych w Olsztynie oraz omówiono problemy geriatryczne.

Organizatorzy konferencji podzielili referaty, w ten sposób, że obrady problemowe odbywały się w trzech równoległych sekcjach, podczas których analizowano tematy z następujących obszarów: aktywne starzenie się, komunikacja międzypokoleniowa, spędzanie czasu wolnego między pokoleniami, mądrość życiowa seniorów, polityka senioralna w Europie, w Polsce i w regionie, proces starzenia się i późna dorosłość a media, obraz i odbiór społeczny osób w wieku starszym, psychologiczne aspekty życia seniorów, nowy związek seniora – relacje rodziny i otoczenia, prawa osób starszych, instytucje wspierające osoby starsze, działalność samopomocowa seniorów, wolontariat międzypokoleniowy, integracja i edukacja międzypokoleniowa.

Prelegentami konferencji byli: dr Anna Leszczyńska-Rejchert, dr Iwona Cymerman, dr Maria Radziszewska, dr n. med., mgr pielęgniarstwa Marzena Sobczak, dr Wojciech Kotowicz, dr Aldona Molesztak, dr Dorota Zaworska-Nikoniuk, dr Urszula Pulińska, dr Anita Suchowiecka, dr Kinga Lisowska, dr Elżbieta Kościńska, dr Monika Suska-Kuźmicka, dr Adam Grabowski, dr Aldona Małyska, mgr Jolanta Bielska, mgr Magdalena Kołodziej, mgr Katarzyna Nosek, mgr Justyna Cherchowska, mgr Janusz Ruciński, mgr Mateusz Obrębski, mgr Justyna Mazurek, lic. Magdalena Gąsiewska, lic. Iwona Jabłońska, lic. Karolina Biernacka, lic. Hanna Wasielewska, lic. Sara Pych, lic. Aleksandra Ziopaja, lic. Ariel Dołęgowski, Jowita Kasper, Bartłomiej Misztal, Julian Kolasa, Laura Michalak, Katarzyna Żebrowska, Anna Pszczółkowska, Martyna Staniszewska, Karolina Piotrowska.

Podczas konferencji w Auli Wydziału Nauk Społecznych można było oglądać wystawę prac podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Chorych na Cukrzycę w Olsztynie.

Zamknięcia konferencji dokonała wiceprezes Komitetu Naukowo-Organizacyjnego Konferencji dr Anna Leszczyńska-Rejchert, która zapowiedziała kontynuację spotkań inicjujących ideę „solidarności międzypokoleniowej”.


Moderatorki
Iwona Cymerman, Maria Radziszewska

Strona główna | Informacje dla nowych członków | Galeria | Program na semestr zimowy 2017-2018 | Program na semestr zimowy 2016-2017 | Program na semestr letni 2015-2016 | Program na semestr zimowy 2015-2016 | Program na semestr letni 2014-2015 | Program na semestr zimowy 2014-2015 | Inicjatywy na semestr letni 2013-2014 | Przeprowadzone inicjatywy | Statut | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego