UNIWERSYTET MIĘDZYPOKOLENIOWY


Idź do treści

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 17 października 2014 r.

Przeprowadzone inicjatywy

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Społeczeństwo dla wszystkich kategorii wiekowych - możliwości i bariery" (17 października 2014r.)


Z inicjatywy pracowników Katedry Pedagogiki Opiekuńczej zorganizowano w dniu 17 października 2014 r. (wraz z Katedrą Socjologii, Katedrą Teorii Wychowania, Kołem Naukowym Geragogów, Naukowym Kołem Socjologów QUAERO,
Uniwersytetem Międzypokoleniowym przy WNS UWM) Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Społeczeństwo dla wszystkich kategorii wiekowych - możliwości i bariery".

Konferencja była połączona z uroczystym otwarciem Uniwersytetu Międzypokoleniowego funkcjonującego przy Wydziale Nauk Społecznych UWM. Treści merytoryczne referatów, wygłoszonych przez pracowników naukowych i studentów pochodzących z różnych ośrodków akademickich całej Polski, a także przez reprezentantów ROPS w Olsztynie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie oraz Stowarzyszenia Uniwersytet Międzypokoleniowy przy WNS UWM oraz Stowarzyszenia "Trójka", dotyczyły idei „Społeczeństwa dla wszystkich kategorii wieku”. W myśl tej idei potrzeby osób należących do wszystkich grup wiekowych są na równi ważne, bez względu na wiek. Podsumowując treść wszystkich wystąpień, można stwierdzić, że we współczesnych czasach każda generacja wiekowa wnosi unikalne zasoby, umiejętności, wzmacniając społeczności lokalne.

Strona główna | Informacje dla nowych członków | Galeria | Program na semestr zimowy 2017-2018 | Program na semestr zimowy 2016-2017 | Program na semestr letni 2015-2016 | Program na semestr zimowy 2015-2016 | Program na semestr letni 2014-2015 | Program na semestr zimowy 2014-2015 | Inicjatywy na semestr letni 2013-2014 | Przeprowadzone inicjatywy | Statut | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego