Spotkania w kadencji 2016-2020

 

Drugie w kadencji 2016-2020 posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP odbyło się w dniach 7-9 kwietnia 2017 roku. Gospodarzami spotkania były dwie lubelskie uczelnie: UMCS oraz KUL. Głównym tematem obrad były propozycje finansowania uczelni wyższych zawarte w załżeniach do projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. UKF przyjęła w tej sprawie swoje stanowisko. Członkowie Komisji wymienili informacje o wyniku finansowym uniwersytetów za 2016 rok. Dyskutowano również na temat możliwości dostosowania uczelni do nowego algorytmu podziału dotacji podstawowej.

 

Pierwsze w kadencji 2016-2020 posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP odbyło się w dniach 27-29.10. 2016 roku. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Zielonogórski. Głównym celem posiedzenia było wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie projektu nowego algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni. Członkowie Komisji dyskutowali również na temat stopnia decentralizacji zarządzania finansami w uczelniach oraz omówili formy i wysokość wspracia finansowego uniwersytetów przez władze samorządowe.  W obradach uczestniczył Jarosław Oliwa - Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów MNiSzW.