Spotkania w kadencji 2016-2020

22 czerwca Uniwersytecka Komisja Finansowa KRUP obradowała w Augustowie. Gospodarzem szóstego w kadencji 2016-2020 posiedzenia był Uniwersytet w Białymstoku - na czele z prorektorem prof. Jerzym Halickim. Głównym tematem posiedzenia było omówienie Analizy ekonomicznej uniwersytetów publicznych - corocznie przygotowywanej na potrzeby UKF.
Szczegółowe informacje dotyczące udziału poszczególnych uczelni w algorytmie podziału dotacji podstawowej
w latach 2017-2018 przedstawił Jarosław Oliwa – Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów MNiSzW.
Komisja przyjęła również swoje stanowisko w sprawie niektórych przepisów projektu ustawy 2.0 (w załączeniu).

 

Kolejne (piąte w kadencji 2016-2020) posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP odbyło się w dniach 12-14 kwietnia w Katowicach. Gospodarzem spotkania był prof. dr hab. Michał Daszykowski - prorektor
ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Skuza -podsekretarz Stanu
w MNiSzW oraz Jarosław Oliwa - dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów MNiSzW. Głównym tematem obrad były aspekty finansowe projektu ustawy 2.0. Podsumowując dyskusję na ten temat Komisja opracowała swoje wnioski i propozycje (w załączeniu), które - za pośrednictwem KRUP – zostały przekazane do Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Członkowie Komisji wymienili również informacje o wynikach finansowych uniwersytetów za 2017 rok.

 

W dniach 12-14 października 2017 r. w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się czwarte
w kadencji 2016-2020 posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP. Rolę gospodarza pełnił dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw. - prorektor ds. finansów i organizacji UKW.  Głównym tematem obrad były finansowe aspekty projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Wystąpienie dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów MNiSzW Jarosława Oliwy stanowiło wstęp do dyskusji, na podstawie której UKF opracowała swoje propozycje i uwagi do tego projektu (w załączeniu). W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji omówili wyniki rekrutacji i aktualną sytuację finansową uniwersytetów. 

 

Trzecie w kadencji 2016-2020 posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP odbyło się w dniach 22-24 czerwca br. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Rzeszowski -na czele z prof. Grzegorzem Ślusarzem, Prorektorem ds. Finansów i Organizacji. Przewodnim tematem obrad była dyskusja poświęcona Analizie ekonomicznej uniwersytetów publicznych za lata 2010-2016. Raport ten jest corocznie przygotowywany i publikowany na potrzeby Komisji od 2003 roku. Członkowie Komisji przedstawili również aktualną sytuację finansową poszczególnych uniwersytetów w świetle planów rzeczowo-finansowych na rok 2017 oraz omówili kilka bieżących spraw związanych z finansami uczelni i funkcjonowaniem Komisji.

 

Drugie w kadencji 2016-2020 posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP odbyło się w dniach 7-9 kwietnia 2017 roku. Gospodarzami spotkania były dwie lubelskie uczelnie: UMCS oraz KUL. Głównym tematem obrad były propozycje finansowania uczelni wyższych zawarte w załżeniach do projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. UKF przyjęła w tej sprawie swoje stanowisko. Członkowie Komisji wymienili informacje o wyniku finansowym uniwersytetów za 2016 rok. Dyskutowano również na temat możliwości dostosowania uczelni do nowego algorytmu podziału dotacji podstawowej.

 

Pierwsze w kadencji 2016-2020 posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP odbyło się w dniach 27-29.10. 2016 roku. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Zielonogórski. Głównym celem posiedzenia było wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie projektu nowego algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni. Członkowie Komisji dyskutowali również na temat stopnia decentralizacji zarządzania finansami w uczelniach oraz omówili formy i wysokość wspracia finansowego uniwersytetów przez władze samorządowe.  W obradach uczestniczył Jarosław Oliwa - Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów MNiSzW.