Wspólne posiedzenie UKF KRUP w UKSW w Warszawie 11.09.2020 r.

11 września br. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się ostatnie w kadencji 2016-2020 i pierwsze w kadencji 2020-2024 posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP.
Zaproszenie do udziału w obradach przyjęli: prof. Sebastian Skuza - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
oraz Jarosław Oliwa - Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W posiedzeniu udział wzięli zarówno dotychczasowi, jak i powołani na kadencję 2020-2024 przedstawiciele
20 Uniwersytetów publicznych.

Głównymi tematami spotkania były:
1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w kadencji 2016-2020.
2. Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji w kadencji 2020-2024.
3. Informacja Ministra S. Skuzy i Dyrektora J. Oliwy nt. finansowania szkolnictwa wyższego i nauki.

Przedstawione przez prof. Mirosława Gornowicza sprawozdanie z działalności UKF w kadencji 2016-2020 zostało jednomyślnie przyjęte.
Członkowie Komisji jednogłośnie wskazali kandydaturę prof. Mirosława Gornowicza, prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej UWM w Olsztynie na przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP w kadencji 2020-2024.