UKF obradowała w Augustowie

22 czerwca Uniwersytecka Komisja Finansowa KRUP obradowała w Augustowie. Gospodarzem szóstego w kadencji 2016-2020 posiedzenia był Uniwersytet w Białymstoku - na czele z prorektorem prof. Jerzym Halickim. Głównym tematem posiedzenia było omówienie Analizy ekonomicznej uniwersytetów publicznych - corocznie przygotowywanej na potrzeby UKF.
Szczegółowe informacje dotyczące udziału poszczególnych uczelni w algorytmie podziału dotacji podstawowej
w latach 2017-2018 przedstawił Jarosław Oliwa – Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów MNiSzW.
Komisja przyjęła również swoje stanowisko w sprawie niektórych przepisów projektu ustawy 2.0 (w załączeniu).