Regulamin Komisji KRUP

Obradująca w dniach 9-10. marca Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich zatwierdziła wspólny regulamin Komisji działających w jej strukturze.