Przewodniczący Komisji w kadencji 2016-2020

Przewodniczącego UKF powołuje Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich na wniosek Komisji. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji w czerwcu 2016 r. w Uniwersytecie Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie, dokonano wyboru kandydata na Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP w kadencji 2016-2020. Członkowie UKF zadecydowali, iż Komisja będzie reprezentowana przez dr. hab. Mirosława Gornowicza, prof. UWM – Prorektora ds. ekonomicznych i rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich na posiedzeniu w dniu 28 października 2016 roku zatwierdziła zgłoszoną kandydaturę.