Posiedzenie UKF w Uniwersytecie Gdańskim, Sopot 23-25 czerwca 2022r.

Szóste w kadencji 2020-2024 posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP odbyło się w dniach 23-25 czerwca 2022 r. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Gdański na czele z JM Rektorem, prof. dr. hab. Piotrem Stepnowskim i prof. dr. hab. Mirosławem Szrederem, Dziekanem Wydziału Zarzadzania UG.

W posiedzeniu wziął udział Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Przewodnim tematem obrad była dyskusja poświęcona Analizie ekonomicznej uniwersytetów publicznych za lata 2016-2021. Raport ten jest corocznie przygotowywany i publikowany na potrzeby Komisji od 2003 roku.

Członkowie Komisji omówili kilka bieżących spraw związanych z finansami uczelni i funkcjonowaniem Komisji.
W wyniku dyskusji Komisja przyjęła dwa projekty uchwał:

1) w sprawie zmiany sposobu przekazywania uczelniom środków w ramach subwencji,

2) w sprawie zmiany zapisów ustawy PSWiN dot. wynagrodzenia promotora, promotora pomocniczego
    i recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia lub tytułu naukowego.