Posiedzenie UKF w Poznaniu

W dniach 21-23 paźdzernika 2021 r. odbyło się czwarte w kadencji 2020-2024 posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP. Obowiązki gospodarza pełnił prof. dr. hab. Tadeusz Wallas - Prorektor ds. kadr i rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gościem spotkania był prof. UW Sebastian Skuza - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. 
Wiodącym tematem obrad była bieżąca sytuacja finansowa uczelni i plany w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w 2022 roku. Ponadto członkowie Komisji omówili kilka innych spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem uczelni.
W wyniku dyskusji podjęto uchwałę w sprawie sposobu rozliczania kosztów pośrednich w grantach NCN.
Postanowiono, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniach 21-23 kwietnia 2022 roku w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.