Pierwsze posiedzenie UKF w kadencji 2016-2020

Pierwsze w kadencji 2016-2020 posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP odbyło się w dniach 27-29.10. 2016 roku. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Zielonogórski. Głównym celem posiedzenia było wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie projektu nowego algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni. Członkowie Komisji dyskutowali również na temat stopnia decentralizacji zarządzania finansami w uczelniach oraz omówili formy i wysokość wspracia finansowego uniwersytetów przez władze samorządowe.  W obradach uczestniczył Jarosław Oliwa - Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów MNiSzW.