Październikowe posiedzenie Komisji

Kolejne posiedzenie UKF odbędzie się w dn. 12-14. października w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Formularz zgłoszeniowy należy odesłać do 28 sierpnia na adres pror@ukw.edu.pl