KOMUNIKAT

Planowane są dwa posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP

1. W trybie zdalnym w dn. 5 maja br., na którym planowane jest omówienie:

  • podziału subwencji i finansowania uczelni w 2021 r.,
  • oceny pracowników w 2021 r.,
  • zaawansowania procesu przygotowania raportu nt. sytuacji ekonomicznej uniwersytetów publicznych.

2. Stacjonarne w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dn. 24-26 czerwca br., na którym
    przedstawiony i poddany dyskusji zostanie doroczny raport nt. sytuacji ekonomicznej
    uniwersytetów publicznych.