Kolejne posiedzenie UKF

Kolejne posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP odbyło się w dniach 7-9 kwietnia. Gospodarzami spotkania były dwie lubelskie uczelnie: UMCS oraz KUL. Głównym tematem obrad były propozycje finansowania uczelni wyższych zawarte w założeniach do projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Podsumowaniem dyskusji na ten temat było przyjęte stanowisko (w załączeniu). Członkowie Komisji wymienili informacje o wyniku finansowym uniwersytetów za 2016 rok. Dyskutowano również na temat możliwości dostosowania uczelni do nowego algorytmu podziału dotacji podstawowej.