Informacja nt. kolejnego posiedzenia Komisji

Kolejne posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP odbędzie się w Uniwersytecie Gdańskim w dn. 23-25 czerwca br. Głównym tematem obrad będzie przedstawienie i omówienie dorocznego raportu Komisji nt. sytuacji ekonomicznej uniwersytetów publicznych.