Informacja dot. planowanego posiedzenia UKF w Krakowie

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną w kraju najbliższe posiedzenie Komisji (planowane na 22-24. 10. br. w Krakowie) zostało odwołane i odbędzie się w innym terminie.
Pismo przewodniczącego prof. M. Gornowicza w tej sprawie znajduję sie w załączniku do powyższej informacji.