Czerwcowe posiedzenie UKF we Wrocławiu

W dniach 25-27 czerwca odbyło się jedenaste w kadencji 2016-2020 posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP.
Spotkanie odbyło się w Uniwersytecie Wrocławskim, a rolę gospodarzy pełnili JM Rektor UWr prof. dr hab. Adam Jezierski i Prorektor ds. finansów i rozwoju UWr prof. dr hab. Wiesława Miemiec.
Głównym tematem posiedzenia była prezentacja i dyskusja nad raportem "Analiza ekonomiczna uniwersytetów publicznych za lata 2014-2019" - corocznie prrzygotowywanego na potrzeby UKF przez Dział Kontrolingu Uniwersytetu Gdańskiego.
Prorektorzy wymienili równiez informacje dotyczące wyborów władz oraz aktualnej sytuacji finansowej
w poszczególnych uniwersytetach.