Oferta dla kandydatów

Analiza i kreowanie trendów to studia adresowane do osób kreatywnych, myślących i działających w sposób innowacyjny i nie zawsze konwencjonalny. Czekamy na ludzi elastycznych i gotowych do pracy zespołowej. Wiemy, że brzmi to jak banał, który możecie znaleźć w ofercie wielu kierunków studiów, jednak te cechy ściśle łączą się z charakterystyką przedmiotu, z którym się mierzymy – z przyszłością. Trendwatching, do którego się odwołujemy, to umiejętność rozumienia przyszłości i tworzenia jej możliwych scenariuszy.

Specyficzną wiedzę i umiejętności związane z analizą trendów wykorzystuje się powszechnie, zarówno w korporacjach, dużych i małych przedsiębiorstwach usługowych bądź produkcyjnych, organizacjach społecznych, politycznych, a nawet rządowych. Powody zainteresowania są liczne, gdyż trendy mają uniwersalny charakter i wstępują we wszystkich dziedzinach życia – są związane z procesami ekonomicznymi, społecznymi, kulturalnymi czy politycznymi. Umiejętność sprawnej analizy, wnioskowania, przewidywania, a nawet kształtowania możliwych konsekwencji pozwala ukierunkować planowane przedsięwzięcie i twórczo modyfikować je podczas realizacji.

Nie przewidujemy przyszłości, nie wróżymy z fusów i nie poszukujemy kandydatów do szkoły jasnowidzenia. Szukamy osób, które razem z nami zechcą przyglądać się długo- i krótkookresowym trendom, analizować i modelować zmiany społeczne i kulturowe, badać zachowania ludzi (konsumentów, obywateli, mieszkańców, uczestników, twórców/odbiorców) oraz rozumieć stojące za działaniami wartości i powiązane z nimi motywacje.
Projektowanie przyszłości i analizowanie sposobów myślenia o niej wymaga kreatywności pozwalającej na balansowanie pomiędzy puszczaniem wodzy fantazji a przetwarzaniem – na dziesiątki możliwych sposobów – danych na temat faktów, innowacyjnego myślenia o rzeczywistości takiej, jaka jest i o rzeczywistości takiej, jaka mogłaby być, elastyczności pozwalającej łączyć wiedzę i umiejętności czerpane z różnych dyscyplin naukowych, a także gotowości do pracy zespołowej pozwalającej komplementarnie uzupełniać się kompetencjami i współdziałać od etapu wymyślania do etapu testowania i wdrażania pomysłów, produktów, usług.

Chcemy zmieniać przyszłość i chcemy, żebyś zmieniał/zmieniała ją razem z nami, ale chcemy, żebyś myślał/myślała także o swojej przyszłości.
Tym, co wyróżnia Analizę i kreowanie trendów jest interdyscyplinarność oraz ścisłe łączenie teorii z praktyką. Kierunek powstał na bazie doświadczeń i wiedzy filozofów, socjologów, ekonomistów i informatologów. Daje możliwość wymyślania, projektowania, rozpoczynania kariery zawodowej już na etapie studiów. Oferujemy innowacyjne rozwiązania w programie kształcenia, ale także w zakresie przygotowania pracy dyplomowej, która może przybrać formę nowatorskiego projektu, gotowej usługi, produktu, strategii. Pracę będzie można przygotować indywidualnie, w zespole bądź w porozumieniu z firmą, instytucją lub organizacją, w której będą odbywały się praktyki zawodowe.

Interdyscyplinarne studia dają możliwość wszechstronnego rozwoju. Zdobywając wiedzę i umiejętności z filozofii, ekonomii, socjologii i informatologii zdobędziesz użyteczne narzędzia. Zrozumiesz, że działania zawodowe zawsze są złożone, wymagają wyobraźni, wiedzy, planu, motywacji, wrażliwości i konsekwencji. Podczas studiów określisz jasno cele. Podejmiesz współpracę z ludźmi, poznasz mechanizmy działania rynku i potrzeby konsumentów. Stworzysz oryginalne pomysły i plany ich realizacji, określisz wartości, jakie chciałbyś osiągnąć, zgromadzisz i wyselekcjonujesz informacje, oszacujesz ryzyko towarzyszące twojemu działaniu. Przeanalizujesz każdy istotny etap realizacji pomysłu.  

Szukamy osób z pasjami i zainteresowaniami. Chcemy, żebyście nie tylko dzielili się i zarażali nimi, ale także żebyście myśleli o nich w kategoriach przyszłej kariery zawodowej, projektu biznesowego bądź sposobu na zmianę otoczenia.