Informacja o rekrutacji 2019


Rekrutacja na kierunek Analiza i kreowanie trendów - podobnie jak na wszystkie inne kierunki w uczelni -
odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów: http://rekrutacja.uwm.edu.pl.

STUDIA I STOPNIA
Rejestracja w systemie IRK rozpoczyna się 6 czerwca i kończy się w 8 lipca 2019.
Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia: http://rekrutacja.uwm.edu.pl/content/studia-stacjonarne-harmonogram#axzz5paO9YCk4

 

STUDIA II STOPNIA
Rejestracja w systemie IRK na studia II stopnia rozpoczyna się 6 czerwca i kończy się w 23 lipca 2019.
Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia: http://rekrutacja.uwm.edu.pl/rekrutacja/studia-stacjonarne-ii-stopnia#axzz5paOqVIg3

Kryteria rekrutacji: http://rekrutacja.uwm.edu.pl/rekrutacja/kryteria-rekrutacji#axzz5paOqVIg3

Zapraszamy!  Analiza i kreowanie trendów to studia z przyszłością.

Jeżeli masz pytanie o studia, którego tutaj nie znalazłeś, napisz! Postaramy się szybko odpowiedzieć:
www.facebook.com/analizaikreowanietrendow

trendy@uwm.edu.pl