Test11

Kwestura

 

ul. Michała Oczapowskiego 2, 10-957 Olsztyn
sekretariat: 89 523-34-61; fax 89 523-42-00
kod ewidencji korespondencji: KW

Kwestor

mgr inż. Agnieszka Choma-Meus
tel. +48 89 523-34-61, pok. 202
e-mail: agnieszka.choma@uwm.edu.pl

Z-ca kwestora
ds. działalności
naukowo-badawczej

mgr Grażyna Buczyńska
tel. +48 89 523-33-69, pok. 208

Z-ca kwestora
ds. finansowo-księgowych

mgr Beata Wolak
tel. +48 89 523-41-05, pok. 214A