Test z języka polskiego jako obcego kwalifikujący do podjęcia studiów w na UWM

4 lipca w godzinach od 10 do 13 na Wydziale Humanistycznym (ul. Kurta Obitza 1) w sali 109 zostanie przeprowadzony test z języka polskiego (poziom B1) jako obcego kwalifikujący do podjęcia studiów w języku polskim na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

Test będzie składał się z następujących 5 części:

- rozumienie ze słuchu (słuchanie),
- rozumienie tekstów pisanych (czytanie),
- poprawność gramatyczna,
- pisanie,
- mówienie.

Wyniki testu i zaświadczenia dla osób, które go zdadzą, będą dostępne w środę, 6 lipca, od godz. 10 w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej UWM.

Posiadanie zaświadczenia jest wymogiem koniecznym do podjęcia studiów w języku polskim  na UWM w Olsztynie.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 30.06.2022 r.  na e-mail:

ukraina@uwm.edu.pl.

W treści maila należy przesłać: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia (zapis powinien być zgodny z zapisem w paszporcie).