Aktualności

 • poniedziałek, 11/08/2014

  W dn. 11.08. 2014 kanclerz UWM podpisał umowy na wykonanie dokumentacji projektowej projektu „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych UWM” z dwiema pracowniami architektonicznymi z Olsztyna - „Kuźnia Projektów” Anity Świat-Tekielskiej i „Akon” Anny Ceynowy.

  Termin wykonania dokumentacji: 07.11.2014 r.

 • czwartek, 31/07/2014

  30.07.2014 r. zakończyliśmy inwentaryzację przyrodniczą, sporządzoną przez pracowników UWM, dr. hab. Jacka J. Nowakowskiego - ekologa i ornitologa, dr. Andrzeja Górskiego - zoologa i mgr Krzysztofa Lewandowskiego - ekologa, zoologa. Przeprowadzili oni wielokrotne obserwacje i badania. Wynika z nich, że w budynkach przeznaczonych do termomodernizacji nie ma nietoperzy. Gniazdują w nich natomiast 4 gatunki ptaków: jerzyki (20par), kopciuszki (1 para), wróble (6 par) i kawki (42 pary).

 • czwartek, 29/05/2014

  Na stronie internetowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ukazała się pierwsza informacja na temat projektu i wysokości dofinansowania przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

  http://www.uwm.edu.pl/egazeta/green-university-od-teorii-do-dzialania

 • piątek, 23/05/2014

  W dniu 23.05.2014 r., UWM otrzymał powiadomienie o przyznaniu dofinansowania, wraz z prośbą o skompletowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

   

 • czwartek, 08/05/2014

  W dniu 08.05.2014 r., Komitet do spraw Wyboru Projektów Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego podjął uchwałę o zatwierdzeniu listy rankingowej dofinasowanych projektów.

Strony