Zgoda na zmiany w projekcie

5 sierpnia 2015 roku UWM otrzymał zgodę z NFOŚiGW na zmiany w projekcie. Zmiany te zostały wymuszone brakiem zgody konserwatora zabytków na ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych jednego z 4 budynków objętym projektem tj. przy ul. Oczapowskiego 5 (Nowa Zootechnika). W zamian Uniwersytet zaproponował wykonanie dodatkowych robót w projekcie, które pozwolą nie tylko utrzymać efekt ekologiczny wskazany w pierwotnym wniosku, ale nawet go nieco zwiększyć. Pierwotnie bowiem JUWM zakładał 46-procentowa redukcję CO2 emitowanego do atmosfery, a po zmianach będzie to redukcja w wysokości 49%.

Równocześnie UWM wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków do 30.04.2017 r. i taką zgodę 15 października 2015 r. otrzymał.