Zaczął się trzeci etap

Skanska SA, Baltica, Marybud i Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane Rombud – to wykonawcy, którzy zwyciężyli w przetargu na termomodernizację 4 budynków uniwersyteckich. Właśnie zaczynają pracę. Jej efektem będzie 1,7 mln zł rocznie oszczędności w kosztach eksploatacyjnych.

Rozpoczyna się termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych UWM: ul. Oczapowskiego 2, 4 (cały Rektorat i Wydział Nauk Ekonomicznych), ul. Oczapowskiego 5 („Nowa Zootechnika”), pl. Cieszyński 1 (Wydział Nauk o Żywności), ul. Szrajbera 11 (Wydział Sztuki). Chociaż warunki postawione wykonawcom przez UWM były mocno wygórowane, co zgodnie potwierdzają oferenci, to przetarg cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wpłynęły aż 43 oferty z ok. 20 firm.

Komisja przetargowa wybrała z nich 4 najkorzystniejsze. Skanska zajmie się budynkiem przy ul. Oczapowskiego 2-4, Baltica - budynkiem przy pl. Cieszyńskim 1, Marybud - przy ul. Szrajbera 11 i Rombud – „Nową Zootechniką”. Termomodernizacja tych obiektów polega na: ociepleniu ścian, dachów i poddaszy; wymianie okien i drzwi; wymianie grzejników wraz z zaworami termostatycznymi, modernizacji instalacji ciepłej wody. Sanitariaty zyskają baterie energooszczędne. W budynku, przy ul. Szrajbera 11 i pl. Cieszyńskim 1 energooszczędne lampy LED zastąpią oświetlenie tradycyjne. Poza tym nastąpi przebudowa 3 węzłów cieplnych przyłączeniowych do budynków Oczapowskiego 2, 4 i 5 i pl. Cieszyńskim 1. Polegać ona będzie na izolacji przewodów rozprowadzających, wyposażeniu każdego węzła w układ pomiarowy i automatykę regulacyjną. Pozwoli to zdalnie kontrolować i sterować ogrzewaniem budynków, a przede wszystkim precyzyjnie rozliczać koszty zużycia energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody w każdym budynku odrębnie. Do tej pory nie było to możliwe. Zakończenie wszystkich prac ma nastąpić w I. kwartale 2017 r., jednak kumulacji robót należy się spodziewać w te wakacje.

- Naszym celem nie jest samo docieplenie ścian, wymiana okien czy też grzejników, ani też tylko i wyłącznie zmniejszenie kosztów. Celem jest zmniejszenie emisji CO2do atmosfery, czego skutkiem wtórnym, z punktu widzenia darczyńców, będzie zmniejszenie kosztów eksploatacji - wyjaśnia dr Aleksander Socha, kanclerz UWM. - Wysokość dotacji, która otrzymaliśmy uzależniona jest właśnie od stopnia zmniejszenia tej emisji. Rezultatem naszego projektu będzie zmniejszenie łącznego zapotrzebowania na energię tych 4 budynków o 56%. Da to roczną oszczędność kosztów energii na poziomie 1,7 mln zł– dodaje kanclerz.

Projekt będzie kosztować w sumie 15,4 mln zł. UWM otrzymał na niego dofinansowanie w wysokości ok. 12 mln zł z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

28 kwietnia odbyło się spotkanie, na którym kanclerz UWM przedstawił firmom wyłonionym w przetargu zasady współpracy, w czasie trwania termomodernizacji i oczekiwania kierownictwa UWM w związku ze sposobem jej prowadzenia. Uczestniczyli w nim ze strony Skanska SA: Marek Dębski - dyrektor oddziału olsztyńskiego, Małgorzata Jacyno –kierownik projektu i Maciej Chmielewski - kierownik budowy, ze strony Marybud: Marianna Kwiatkowska – właścicielka oraz ze strony Rombudu: Zbigniew Nowowiejski – wiceprezes i Adam Tęgowski - dyr. ds. technicznych. Nie dojechali przedstawiciele Baltiki”

- Podstawowa trudność polega na tym, że wszystkie obiekty będą w czasie termomodernizacji czynne. Taki sposób organizacji prac może być uciążliwy i dla wykonawców, i dla użytkowników budynków. Dlatego umowy na wykonanie robót zawierają szereg klauzul szczegółowo regulujących zasady współpracy i organizacji robót, aby zminimalizować te uciążliwości – twierdzą przedstawiciele firm i administracji UWM.

- Musimy się liczyć również z tym, że na czas prac modernizacyjnych zostanie zmniejszona w centrum Kortowa liczba miejsc parkingowych – mówi kanclerz.

- Nie możemy sobie pozwolić na wyłączenie tych budynków z normalnej pracy. Wszyscy muszą się z pogorszeniem warunków pracy. Na szczęcie to będzie stan przejściowy, a dotychczasowe doświadczenia z wcześniej modernizowanych budynków pozwalają usprawnić współdziałanie. I temu też służy dzisiejsze spotkanie - podkreśla kanclerz.

Niezależnie od spotkania z kanclerzem, odrębnie odbywają się podobne spotkania wykonawców z dziekanami wydziałów, których obiekty będą remontowane.

Wszystkie obiekty, na terenie starego Kortowo są objęte ochroną konserwatorską, co narzuca szczególną dbałość o zachowanie detali architektonicznych w niezmienionym stanie. Szczególnym tego przykładem jest budynek przy ul. Oczapowskiego 5, uznany za wyjątkowo udane dzieło socrealizmu. Wojewódzki Konserwator Zabytków nie zgodził się na jego docieplenie. Jego elewacja zostanie zatem jedynie odnowiona.

Kolejny aspekt sprawy to czynnik społeczny, który pojawił się już przy poprzednich termomodernizacjach uniwersyteckich obiektów. Robotnicy wymienią w nich okna i drzwi na nowe. Niektórzy ludzie uznają to za niegospodarność, bowiem w ich ocenie te, które w nich są – są jeszcze „całkiem dobre”. Dodatkowo nowe okna mają dokładnie taki sam kształt i wygląd, jak stare, co podyktowane jest wymogiem konserwatora zabytków. Są jednak znacznie cieplejsze i tracą jedynie połowy tego ciepła, które tracą okna montowane 15-20 lat temu. W termomodernizacji nie chodzi o to, aby remont był przeprowadzony jak najtaniej, tylko o to, aby dał pożądany efekt.