Ptaki spisane

30.07.2014 r. zakończyliśmy inwentaryzację przyrodniczą, sporządzoną przez pracowników UWM, dr. hab. Jacka J. Nowakowskiego - ekologa i ornitologa, dr. Andrzeja Górskiego - zoologa i mgr Krzysztofa Lewandowskiego - ekologa, zoologa. Przeprowadzili oni wielokrotne obserwacje i badania. Wynika z nich, że w budynkach przeznaczonych do termomodernizacji nie ma nietoperzy. Gniazdują w nich natomiast 4 gatunki ptaków: jerzyki (20par), kopciuszki (1 para), wróble (6 par) i kawki (42 pary).

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska na tej podstawie wydała decyzję zezwalającą na przystąpienie do inwestycji. Zobowiązała jednak UWM do zawieszenia co najmniej 87 budek lęgowych dla ptaków.