Projekt zatwierdzony

W dniu 08.05.2014 r., Komitet do spraw Wyboru Projektów Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego podjął uchwałę o zatwierdzeniu listy rankingowej dofinasowanych projektów.

Projekt UWM znalazł się na niej na 20. miejscu, spośród 38 zakwalifikowanych i uzyskał 100% wnioskowanego dofinansowania. Otrzymał najwyższą, spośród wszystkich, zakwalifikowanych projektów kwotę dofinansowania. Druga, w kolejności kwota dofinansowania wynosi niespełna 6,2 mln zł.