Podpisanie umów z architektami

W dn. 11.08. 2014 kanclerz UWM podpisał umowy na wykonanie dokumentacji projektowej projektu „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych UWM” z dwiema pracowniami architektonicznymi z Olsztyna - „Kuźnia Projektów” Anity Świat-Tekielskiej i „Akon” Anny Ceynowy.

Termin wykonania dokumentacji: 07.11.2014 r.