Pierwsze oszczędności

W dn. 29.12.2016 r. odbyła się konferencja prasowa poświęcona efektom kompleksowej termomodernizacji 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych. Te budynki to: ul. Oczapowskiego 2, 4 (cały Rektorat i Wydział Nauk Ekonomicznych), ul. Oczapowskiego 5 (Nowa Zootechnika), pl. Cieszyński 1 (Wydział Nauki o Żywności) i ul. Szrajbera 11 (Wydział Sztuki).

Konferencje prowadził Tomasz Szczyglewski, zastępca kanclerza UWM ds. inwestycyjno-technicznych. Na początku wyjaśnił na czym polega kompleksowa termomodernizacja, skąd UWM miał na nią pieniądze i czym są fundusze norweskie i EOG, które udzieliły wsparcia uniwersyteckiej inwestycji.

Są one formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Przyczyniają się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obszarami wsparcia są: ochrona środowiska, energia odnawialna, rozwój społeczny i regionalny, badania naukowe, społeczeństwo obywatelskie i inne.

Jak poinformował Tomasz Szczyglewski kompleksowa termomodernizacji budynków zaczęła się w maju 2016 r., a zakończy w kwietniu 2017 r. Większość poważnych prac jest jednak już skończona. Było to zadanie bardzo duże. Obejmowało bowiem m.in.: ocieplenie ok. 18 tys. m2. ścian zewnętrznych, dachów, poddaszy użytkowych, wymianę2057 okien i 34 drzwi oraz 1693 punktów oświetlenia.

Wszystkie te prace kosztowały ok.15,4 mln zł, z tego dofinansowanie z EOG ok. 12 mln zł i wkład własny UWM – 3,4 mln zł.

Planowane rezultaty projektu to: zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię końcową o 56%, zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o 46% i oszczędność energii o 57%. Te efekty ekologiczne mają także swój wymiar finansowy. O ile przed termomodernizacją UWM za energię zużytą przez te 4 budynki płacił rocznie 3,1 mln zł, to teraz będzie płacić 1,4 mln zł.

- Oszczędności najlepiej widać na przykładzie budynku przy ul. Szrajbera. Tam już istniało opomiarowanie. Poprzednio w sezonie grzewczym płaciliśmy miesięcznie ok. 12 tys. zł. Obecnie rachunki za niego spadły do 6-7 tys. zł - informuje Mirosław Stankiewicz, główny energetyk UWM.

Nie wszystkie zamierzenia udało się wykonać tak, jak chciał UWM. Budynek Nowej Zootechniki nie otrzymał docieplenia ścian, bo nie zgodził się na to konserwator zabytków. Dużą trudnością było też remont Rektoratu. Prace budowlane odbywały się tam bez przerywania pracy pracowników Rektoratu, co było trudne dla wszystkich.

Tomasz Szczyglewski zdementował także niesłuszny pogląd, że w Rektoracie okna były dobre i niepotrzebnie je wymieniono.

- Stare okna miały współczynnik przenikalności cieplnej U wynoszący 1,3 W/m2, nowe 0,8 wyjaśniał.

Po termomodernizacji uniwersyteckie budynki nie tylko stały się cieplejsze, ale także ładniejsze, gdyż wszystkie mają odnowione elewacje.

Bez wsparcia finansowego EOG uczelnia nie byłaby w stanie przeprowadzić termomodernizacji tych 4 budynków - podkreślił zastępca kanclerza.