Konferencja prasowa projektu 8 lipca 2015 r.

W celu informacji i promocji projektu , dnia 8 lipca 2015 roku odbyła się konferencja prasowa prezentująca projekt dziennikarzom zaproszonym na spotkanie. Na konferencji prasowej zaprezentowano projekt, jego zakres, finansowanie oraz przedstawiono wizualizację jego efektów końcowych.

Uniwersytet Warmińsko Mazurski realizuje obecnie 3 duże inwestycje termomodernizacyjne. Wynikają one z uniwersyteckiego programu „Green University”, który wdrożył w życie rektor prof. Ryszard Górecki. Obejmują one w sumie 9 budynków, głównie w Kortowie, w tym tak duże i ważne jak np.; Rektorat, Nowa Zootechnika, siedziby Wydziału Nauk o Żywności, Medycyny Weterynaryjnej i Nauk Technicznych. Inwestycje te w sumie kosztują 30 mln zł. Wkład własny uczelni w koszty modernizacji to 5,5 mln zł. Resztę kosztów pokrywają: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego dofinansowanie (tzw. Fundusz Norweski) - ok. 14,5 mln zł, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 3 mln zł oraz inne programy i celowe, niskooprocentowane pożyczki w NFOŚiGW.

- Wybraliśmy te, a nie inne budynki, bo odpowiadają kryteriom narzuconym przez instytucje finansujące, zużywają dużo energii, a poza tym spełniają warunki konserwatora zabytków. Stare Kortowo jest objęte jego nadzorem i musimy podejmując wszelkie remonty wszystko z nim uzgadniać – tłumaczył podczas konferencji prasowej Tomasz Szczygielski, zastępca kanclerza UWM ds. inwestycyjno-technicznych.

Dodatkowo UWM musi także wypełnić warunki stawiane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, np. nie prowadzić prac w czasie lęgów ptasich.

Na termomodernizację składa się: ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów i poddaszy, wymiana okien i drzwi, modernizację instalacji c.o., modernizacja węzłów cieplnych, przyłączeniowych, izolacja przewodów rozprowadzających ciepło, wyposażenie każdego węzła w układ pomiarowy, automatykę regulacyjną, wraz ze sterowaniem, do okresowego wyłączania ogrzewania oraz do rozliczeń, zastosowanie baterii energooszczędnych w sanitariatach i wymiana oświetlenia na energooszczędne lampy LED.

Część prac już została zakończona. Termin termomodernizacji mija z końcem kwietnia 2016 r. Z wyliczeń wynika, że zabiegi termomodernizacyjne dadzą w sumie 2,95 mln zł oszczędności rocznie w opłatach za energii, a więc nakłady własne UWM zwrócą się już po 2 latach. Do tego dochodzi efekt ekologiczny - redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Trzeci efekt to efekt estetyczny. Zmodernizowane budynki otrzymują, bowiem nowe elewacje.

W Kortowie, zatem będzie nie tylko cieplej i czyściej, ale taniej i ładniej.