Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

Projekt jest realizowany z Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Projekt jest realizacją jednego z założeń programu „Green University” promowanego i wdrażanego przez prof. Ryszard Góreckiego, rektora UWM, Przygotowali go złożyli (w sierpniu 2013 r.) pracownicy pionu inwestycyjno-technicznego UWM.

Projekt, którego realizacja będzie kosztować w sumie 15 361 486 zł dotyczy termomodernizacji 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Budynki te powstały w większości w latach przedwojennych i były zmodernizowane w latach 50. XX w. Otrzymał on z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dofinansowanie w wysokości 11 926 640 zł.

Projekt rozpoczął się 08.05.2015 r. i potrwa do 30 kwietnia 2017 r.

Termomodernizacją zostaną objęte następujące budynki:

 • ul. Oczapowskiego 2, 4 (cały Rektorat i Wydział Nauk Ekonomicznych),
  ul. Oczapowskiego 2, 4 (cały Rektorat i Wydział Nauk Ekonomicznych) ul. Oczapowskiego 2, 4 (cały Rektorat i Wydział Nauk Ekonomicznych)
 • ul. Oczapowskiego 5 (Nowa zootechnika),
  ul. Oczapowskiego 5 (Nowa zootechnika) ul. Oczapowskiego 5 (Nowa zootechnika)
 • pl. Cieszyński 1 (Wydział Nauki o Żywności)
  pl. Cieszyński 1 (Wydział Nauk o Żywności) pl. Cieszyński 1 (Wydział Nauk o Żywności)
 • ul. Szrajbera 11 (Wydział Sztuki)
  ul. Szrajbera 11 (Wydział Sztuki) ul. Szrajbera 11 (Wydział Sztuki)

Projekt przewiduje poprawę efektywności energetycznej budynków poprzez:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów i poddaszy
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • modernizację instalacji c.o. – wymiana grzejników na nowe, z zaworami termostatycznymi. W budynku przy ul. Szrajbera, zostaną też zainstalowane zawory przy starych grzejnikach
 • modernizację trzech węzłów cieplnych, przyłączeniowych, do budynków Oczapowskiego 2, 4 i 5 i pl. Cieszyńskim 1, zasilanych z węzła grupowego, w „Starej Kotłowni”. Polegać ona będzie na izolacji przewodów rozprowadzających, wyposażenie każdego węzła w układ pomiarowy, automatykę regulacyjną, wraz ze sterowaniem, do okresowego wyłączania ogrzewania oraz do rozliczeń
 • zastosowanie baterii energooszczędnych w sanitariatach
 • w budynku, przy ul. Szrajbera 11 i pl. Cieszyńskim 1 wymiana oświetlenia na energooszczędne lampy LED.

Efekty termomodernizacji

Rezultatem projektu będzie zmniejszenie łącznego zapotrzebowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na energię końcową o 6355074 Kwh/rok, tj. o 56,06%. Przyniesie to redukcję 3 204,57 Mg CO2/rok tj. spadek o 46%, w tym:

 • Oczapowskiego 2 i 4 – 60% redukcji CO2
 • Oczapowskiego 5 – 64% redukcji CO2
 • pl. Cieszyński 1 – 55% redukcji CO2
 • Szrajbera 11 – 47% redukcji CO2

Łączna, przewidywana, oszczędność kosztów energii, w wyniku realizacji projektu, wyniesie 1,73 mln zł rocznie.

Odpowiedzialnym za zarządzanie projektem i jego prawidłową realizacją jest kanclerz UWM, wraz z zastępcą ds. inwestycyjno-technicznych, który kieruje zespołem zarządzania projektem, nadzoruje wdrażanie projektu, jego rezultat i rozliczenia.