Aktualności

 • czwartek, 17/09/2015

  Ósmego lipca 2015 roku w Rektoracie UWM odbyła się konferencja prasowa na temat termomodernizacji budynku dydaktycznego przy pl. Łódzkim 3. Dzeń wczesniej rektor UWM podpisał umowę z wykonawcą prac.

 • czwartek, 18/06/2015

  Drugiego czerwca 2015 r. Minister Środowiska reprezentowany przez pełnomocników - Agnieszkę Rendemann i Agnieszkę Ignatowską podpisał z prof. Ryszardem Góreckim, rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie umowę na sfinansowanie projektu: „Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktyczno-administracyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy pl. Łódzkim 3 w Olsztynie".

  Szacowany całkowity koszt termomodernizacji ma wynieść 2 780 893 zł. Kwota dofinansowania to 80%, czyli 2 224 714 zł.

 • poniedziałek, 27/04/2015

  Budynek został już zabezpieczone przed lęgami ptaków, zgodnie z wytycznymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zakończono także projektowanie, wieńcząc je uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę oraz zgodą Warmińsko Mazurskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót.

 • piątek, 24/04/2015

  16 marca 2015 r. Komitet ds. Wyboru Projektów zatwierdził listy rankingowe projektów zgłoszonych do dofinansowania z funduszy EOG w ramach uzupełniającego naboru wniosków dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Na listach znalazło się 36 projektów, w tym na 14. miejscu projekt: „Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktyczno-administracyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy pl. Łódzkim 3 w Olsztynie”.

Strony

 • piątek, 24/04/2015

  On March 16, 2015, the Project Selection Committee approved rankings of projects submitted for co-funding the EEA funds under the supplementary call for applications for the program PL04 "Saving energy and promoting renewable energy sources". There were 36 projects listed, including the "Comprehensive thermal efficiency improvement of teaching and administrative building of the University of Warmia and Mazury at pl. Łódzki 3 in Olsztyn" project at 14th position.

Strony