Przygotowania do inwestycji

Budynek został już zabezpieczone przed lęgami ptaków, zgodnie z wytycznymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zakończono także projektowanie, wieńcząc je uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę oraz zgodą Warmińsko Mazurskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót.