Projekt zatwierdzony

16 marca 2015 r. Komitet ds. Wyboru Projektów zatwierdził listy rankingowe projektów zgłoszonych do dofinansowania z funduszy EOG w ramach uzupełniającego naboru wniosków dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Na listach znalazło się 36 projektów, w tym na 14. miejscu projekt: „Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktyczno-administracyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy pl. Łódzkim 3 w Olsztynie”.