Aktualności

 • czwartek, 17/09/2015

  Ósmego lipca 2015 roku w Rektoracie UWM odbyła się konferencja prasowa na temat termomodernizacji budynku dydaktycznego przy pl. Łódzkim 3. Dzeń wczesniej rektor UWM podpisał umowę z wykonawcą prac.

 • czwartek, 18/06/2015

  Drugiego czerwca 2015 r. Minister Środowiska reprezentowany przez pełnomocników - Agnieszkę Rendemann i Agnieszkę Ignatowską podpisał z prof. Ryszardem Góreckim, rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie umowę na sfinansowanie projektu: „Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktyczno-administracyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy pl. Łódzkim 3 w Olsztynie".

  Szacowany całkowity koszt termomodernizacji ma wynieść 2 780 893 zł. Kwota dofinansowania to 80%, czyli 2 224 714 zł.

 • poniedziałek, 27/04/2015

  Budynek został już zabezpieczone przed lęgami ptaków, zgodnie z wytycznymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zakończono także projektowanie, wieńcząc je uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę oraz zgodą Warmińsko Mazurskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót.

 • piątek, 24/04/2015

  16 marca 2015 r. Komitet ds. Wyboru Projektów zatwierdził listy rankingowe projektów zgłoszonych do dofinansowania z funduszy EOG w ramach uzupełniającego naboru wniosków dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Na listach znalazło się 36 projektów, w tym na 14. miejscu projekt: „Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktyczno-administracyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy pl. Łódzkim 3 w Olsztynie”.

Strony